31. ZMČ 11.3.2010

Ing. Štyler - stanovisko k dodržování jednacího řádu ZMČ, § 4 odst. 1
Ing. Štyler - stanovisko k dodržování jednacího řádu ZMČ, § 4 odst. 1

M. Šorfová - Obytný soubor Milíčovský háj
M. Šorfová - Obytný soubor Milíčovský háj

Mgr. Janečková - výběrové řízení Klíč
Mgr. Janečková - výběrové řízení Klíč

M. Šorfová - Vodní svět
M. Šorfová - Vodní svět

Ing. Krautwurm - pozemky, Litochlebské nám.
Ing. Krautwurm - pozemky, Litochlebské nám.

Ing. Soukupová - výše nájmu, pozemky, Litochlebské nám.
Ing. Soukupová - výše nájmu, pozemky, Litochlebské nám.