V. program MHMP - podpora městských částí v sociální oblasti v roce 2010

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/50 ze dne 25. 2. 2010 poskytnutí účelové dotace městským částem na zabezpečení sociálních služeb v rámci tzv. V. programu. MČ Praha 11 získala dotaci ve výši 1 143 100,- Kč. V. program je určen na tři vybrané druhy sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Rada MČ Praha 11 schválila 17. 3. 2010 usnesením č. 0233/8/R/2010 vyhlášení V. programu - podpora následujících sociálních služeb:

  • pečovatelské služby
  • nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
  • sociálně aktivizační služby pro ZP a seniory.

Uzávěrka přijímání žádostí na přiloženém formuláři je 9. dubna 2010 (rozhoduje datum poštovního razítka). Informace poskytuje Mgr. Dagmar Žďárská, tel. 267 902 137, zdarskad@praha11.cz

V. program 2010

Žádost pro poskytovatele

Vyúčtování V program 2010