Termíny čištění komunikací

Úřad městské části Praha 11 upozorňuje všechny občany, především pak majitele vozidel, na termíny čištění komunikací v roce 2010, které jsou pro jednotlivé ulice resp. náměstí uvedeny v níže umístěných tabulkách.

Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11 v roce 2010

Ulice (úsek)

dne

dne

dne

dne

7. května ( úsek Skřivanova - Pod Vodojemem )

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

7. května ( úsek Skřivanova - K Dubu )

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Dobrovolského

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Donovalská (úsek Brechtova - Ke Stáčírně)

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Dunovského

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Hejplíkova

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Chodovecké náměstí

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

K Dubu

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

K Remízku

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Kazimírova

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

Ke Skále

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Ke Sv. Izidoru ( první polovina )

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Ke Sv. Izidoru ( druhá polovina )

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

Klecandova

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Kolmistrova

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Kryštofova

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

Lažanského

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

Malebná ( úsek Ke Sv. Izidoru - slepý konec )

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

Malebná ( úsek Ke Sv. Izidoru - K Remízku )

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Medkova ( úsek Ke Sv. Izidoru - Pod Vodojemem )

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

Medkova ( úsek Ke Sv. Izidoru - K Remízku )

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Mirošovská

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

Mokrá

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Na Sádce

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Nad Lomy

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Nad Pahorkem

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

Nedbalova

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Obrovského

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

Pacajevova

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

Pištěkova

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Pod Vodojemem

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

Rujanská

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Saudkova

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Skřivanova

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Starobylá

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

Stýblova

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Šperlova

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Švabinského ( úsek Ke Sv. Izidoru - Pod Vodojemem )

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

Švabinského ( úsek Ke Sv. Izidoru - K Dubu )

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Švecova

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

U Kolonie

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

U Nové dálnice

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

U Rybářství

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

U Stojanu

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

U Transformační stanice

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

V Benátkách

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

V Lomech

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

V Opatově

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Vápeníkova

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Verdiho

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Vojtíškova - prostřední parkoviště

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

Volkovova

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Vycpálkova

20.4.

8.6.

17.8.

12.10.

Wagnerova

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

Za Rybářstvím

21.4.

9.6.

18.8.

13.10.

Zakouřilova ( úsek Ke Sv. Izidoru - Pod Vodojemem )

28.4.

16.6.

25.8.

20.10.

Zakouřilova ( úsek K Remízku - Ke Sv. Izidoru )

27.4.

15.6.

24.8.

19.10.

Zastrčená

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

Zimákova

29.4.

17.6.

26.8.

21.10.

Čenětická

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

Blažimská ( úsek od kruh.objezdu po ul. Divišovskou )

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

Divišovská

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

Šternovská

22.4.

10.6.

19.8.

14.10.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ ve správě Technické správy komunikací hl.m.Prahy na území MČ PRAHA 11 v roce 2010

Technická správa komunikací hl.m.Prahy (dále jen „TSK“) zahajuje dne 1. dubna blokové čištění komunikací na území Městské části Praha 11. Jedná se o komplexní strojní i ruční úklid vozovek spojený s případným odtahem automobilů. Podrobné informace o blokovém čištění v dané lokalitě je možné také nalézt na internetových stránkách TSK na adrese http://www.tsk-praha.cz/ přímo na hlavní stránce webu v odkazu „Čištění komunikací“. Přímo v ulicích bude sedm dní před plánovaným čištěním umístěna značka zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem.

TSK vyzývá motoristy, aby bedlivě sledovali dopravní značení přímo na komunikacích a informace na webových stránkách. Kompletní seznam termínů čištění komunikací na území Městské části Praha 11 bude uveden v dubnovém čísle časopisu Klíč. Majitelům automobilů doporučujeme respektovat dopravní značení. Vyhnou se tak případnému odtahu vozidla a následné finanční sankci. Odtah vozidel provádí Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Vozidla budou odtažena na některé z odtahových parkovišť Správy služeb hl.m.Prahy. Seznam parkovišť s přesným popisem jejich umístění, telefonickými kontakty i možností zjistit kam a zda vůbec bylo vozidlo odtaženo, lze nalézt na webových stránkách Městské policie http://www.mppraha.cz/, popř. na lince 156 nebo na OŘ MP Praha 11, tel. 267 913 056. Za odtah vozidla motorista zaplatí 1300,- Kč, za první den parkovného na odtahovém parkovišti 150,- Kč a za každý následující den pak 200,- Kč.

Zahájení blokového čištění komunikací v jednotlivých termínech je v 7,00 hodin s dokončením prací v 16,00 hodin.

Ulice (úsek)

dne

dne

dne

Anežky Malé + parkoviště + spojka do ul. Kupeckého

7.4.

26.7.

19.8.

Anny Drabíkové

13.4.

21.7.

13.9.

Arkalycká

7.4.

26.7.

19.8.

Augustinova (úsek Gregorova - Ryšavého)

12.4.

22.7.

14.9.

Augustinova (mimo úsek Gregorova - Ryšavého)

6.5.

12.7.

7.9.

Babákova

4.5.

29.6.

2.9.

Bachova

8.4.

30.6.

23.8.

Bajkonurská

22.4.

20.7.

10.9.

Benkova + parkoviště

7.4.

26.7.

19.8.

Blatenská

4.5.

29.6.

2.9.

Boháčova + parkoviště

19.4.

28.7.

26.8.

Bohúňova

15.4.

1.7.

30.8.

Borošova + parkovací záliv

3.5.

27.7.

1.9.

Brandlova + parkoviště

28.4.

14.7.

31.8.

Brehmova

4.5.

29.6.

2.9.

Brechtova + parkoviště

19.4.

28.7.

26.8.

Brodského + parkoviště

21.4.

9.7.

6.9.

Cyprichova

22.4.

20.7.

10.9.

Černockého

6.4.

28.6.

17.8.

Dědinova (úsek Filipova - Ryšavého)

12.4.

22.7.

14.9.

Dědinova (úsek Filipova - Hrabákova)

6.5.

12.7.

7.9.

Donovalská (úsek Benkova - Ke stáčírně) + parkoviště

21.4.

9.7.

6.9.

Donovalská (úsek Benkova - slepý konec)

7.4.

26.7.

19.8.

Doubravická

15.4.

1.7.

30.8.

Dubnova + parkoviště

19.4.

28.7.

26.8.

Emílie Hyblerové

7.4.

26.7.

19.8.

Filipova

12.4.

22.7.

14.9.

Gregorova + parkoviště

12.4.

22.7.

14.9.

Hekrova + parkoviště

19.4.

28.7.

26.8.

Hlavatého (úsek Štichova - K Milíčovu)

3.5.

27.7.

1.9.

Hlavatého (úsek Štichova - slepý konec)

22.4.

20.7.

10.9.

Hněvkovská

4.5.

29.6.

2.9.

Hněvkovského + parkoviště

28.4.

14.7.

31.8.

Holušická

12.4.

22.7.

14.9.

Horčičkova

26.4.

15.7.

24.8.

Hrabákova

6.5.

12.7.

7.9.

Hráského

27.4.

19.7.

8.9.

Hrdličkova

4.5.

29.6.

2.9.

Hroncova

27.4.

19.7.

8.9.

Hrudičkova

6.5.

12.7.

7.9.

Hviezdoslavova (úsek Prašná - Výstavní)

13.4.

21.7.

13.9.

Hvožďanská

12.4.

22.7.

14.9.

Chalupkova

28.4.

14.7.

31.8.

Chomutovická

29.4.

13.7.

16.8.

Janouchova + parkoviště

26.4.

15.7.

24.8.

Jarešova

13.4.

21.7.

13.9.

Jarníkova

27.4.

19.7.

8.9.

Jašíkova

6.4.

28.6.

17.8.

Jažlovická

15.4.

1.7.

30.8.

Jeřábkova

6.4.

28.6.

17.8.

K jezeru

13.4.

21.7.

13.9.

K Milíčovu (úsek Domov důchodců - slepý konec)

3.5.

27.7.

1.9.

Kahovská

7.4.

26.7.

19.8.

Kaplanova (úsek Kloknerova - Česká pojišťovna)

12.4.

22.7.

14.9.

Kaplanova (úsek Kloknerova - Hrdličkova) + parkoviště

4.5.

29.6.

2.9.

Ke Kateřinkám - parkoviště + záliv při č.p.1403 - 1406

29.4.

13.7.

16.8.

Ke škole

29.4.

13.7.

16.8.

Klapálkova

12.4.

22.7.

14.9.

Klírova

5.5.

8.7.

18.8.

Klivarova

3.5.

27.7.

1.9.

Kloboukova

4.5.

29.6.

2.9.

Kloknerova

12.4.

22.7.

14.9.

Komárkova

4.5.

29.6.

2.9.

Konstantinova + parkoviště

6.4.

28.6.

17.8.

Kosmická

26.4.

15.7.

24.8.

Koštířova + NN 4248

12.4.

22.7.

14.9.

Krejnická

12.4.

22.7.

14.9.

Křejpského + parkoviště

6.4.

28.6.

17.8.

Křtinská

3.5.

27.7.

1.9.

Kulhavého

22.4.

20.7.

10.9.

Kunínova + parkoviště

7.4.

26.7.

19.8.

Kupeckého + parkoviště + propojka do Anežky Malé

7.4.

26.7.

19.8.

Květnového vítězství (úsek Türkova - Markušova) + parkoviště

20.4.

7.7.

25.8.

Láskova

27.4.

19.7.

8.9.

Lečkova

6.4.

28.6.

17.8.

Ledvinova + parkovací záliv

7.4.

26.7.

19.8.

Leopoldova (úsek Brechtova - Ke Stáčírně)

19.4.

28.7.

26.8.

Leopoldova (úsek Ke Stáčírně - Mírového hnutí) + parkoviště

21.4.

9.7.

6.9.

Machkova

20.4.

7.7.

25.8.

Majerského + parkoviště

21.4.

9.7.

6.9.

Malenická

27.4.

19.7.

8.9.

Mandova

13.4.

21.7.

13.9.

Markušova

20.4.

7.7.

25.8.

Matúškova + parkoviště

19.4.

28.7.

26.8.

Mejstříkova

3.5.

27.7.

1.9.

Mendelova

26.4.

15.7.

24.8.

Metodějova + parkoviště

6.4.

28.6.

17.8.

Michnova + parkoviště

8.4.

30.6.

23.8.

Mikulova + parkoviště

8.4.

30.6.

23.8.

Mnichovická

22.4.

20.7.

10.9.

Modletická + parkoviště

29.4.

13.7.

16.8.

Nad Opatovem

6.4.

28.6.

17.8.

Nad Úpadem

13.4.

21.7.

13.9.

nám. Kosmonautů

26.4.

15.7.

24.8.

Nechvílova

27.4.

19.7.

8.9.

Nešporova

26.4.

15.7.

24.8.

Novomeského

22.4.

20.7.

10.9.

Ocelíkova

22.4.

20.7.

10.9.

Otická

3.5.

27.7.

1.9.

Petýrkova

6.5.

12.7.

7.9.

Plickova

26.4.

15.7.

24.8.

Podjavorinské + parkoviště

8.4.

30.6.

23.8.

Radimovická + parkoviště

15.4.

1.7.

30.8.

Rašova, včetně slepých ulic

3.5.

27.7.

1.9.

Samohelova

21.4.

9.7.

6.9.

Schulhoffova + přilehlá parkoviště

28.4.

14.7.

31.8.

Stachova

13.4.

21.7.

13.9.

Staňkova

13.4.

21.7.

13.9.

Steinerova

22.4.

20.7.

10.9.

Stříbrského

22.4.

20.7.

10.9.

Sulanského

22.4.

20.7.

10.9.

Šalounova

6.4.

28.6.

17.8.

Štichova (úsek Janouchova - Hlavatého) + parkoviště

3.5.

27.7.

1.9.

Štichova (úsek Janouchova - Opatovská) + parkoviště

26.4.

15.7.

24.8.

Šustova + parkoviště + slepý úsek

5.5.

8.7.

18.8.

Tatarkova

22.4.

20.7.

10.9.

Tererova

15.4.

1.7.

30.8.

U Chodovského hřbitova

6.4.

28.6.

17.8.

U Pojišťovny

12.4.

22.7.

14.9.

U Přehrady (úsek Výstavní - Nad Úpadem)

13.4.

21.7.

13.9.

veřejná část parkoviště od Mírového hnutí k ul. Hekrova

19.4.

28.7.

26.8.

V Hájích

13.4.

21.7.

13.9.

V Jezírkách

6.4.

28.6.

17.8.

V Průčelí + parkoviště

20.4.

7.7.

25.8.-

Valentova (mimo parkovacích ploch při ul.Tűrkova)

20.4.

7.7.

25.8.

Vejvanovského + parkoviště

8.4.

30.6.

23.8.

Vidimova

15.4.

1.7.

30.8.

Vojtíškova

27.4.

19.7.

8.9.

Zdiměřická

15.4.

1.7.

30.8.

Zlešická

27.4.

19.7.

8.9

Ženíškova

20.4.

7.7.

25.8.