Soutěž o nejkrásnější stavbu ze sněhu již zná své vítěze

Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství Marie Kousalíková se dnes zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější stavbu ze sněhu, kterou pro děti z pražských speciálních a praktických škol připravil tým projektu Čistá a zelená Praha - Pro zdravé město.

Akce se konala v prostorách vítězné Základní školy praktické a speciální Trávníčkova v Městské části Praha 5.

Myšlenka zorganizovat tuto netradiční soutěž vznikla díky letošní bohaté sněhové nadílce v lednu a trvala do poloviny února. Děti z pražských speciálních a praktických škol překvapily svojí kreativitou a v neposlední řadě kromě zábavy a aktivního pohybu na čerstvém vzduchu pomohly odklidit sněhové závaly ze školních pozemků.

„Jsem ráda, že se veřejnost přesvědčí o tom, že i tyto děti jsou velmi schopné a kreativní. Naším cílem je jejich maximální zapojení do běžného života. Musíme se naučit, jak těmto dětem pomáhat a snažit se rozvíjet jejich nadání. Jsem přesvědčena, že mnozí z nich se stanou velmi cennými členy společnosti,“ uvedla náměstkyně primátora Marie Kousalíková.

Organizátoři oslovili po vyhlášení soutěže jednotlivé základní školy zřizované hlavním městem Prahou a po její uzávěrce umístili fotografie všech došlých výtvorů na webové stránky Projektu čisté a zelené Prahy. Od tohoto data bylo spuštěno hlasování, které bylo ukončeno 25. 2. 2010 s následujícími výsledky:

Tvůrci tří nejúspěšnějších soch obdrželi za odměnu volné vstupenky do Zoologické a Botanické zahrady hl. m. Prahy. Obě organizace jim připraví speciální program. Protože se soutěže zúčastnily i děti tělesně handicapované, zajistili pořadatelé jejich dopravu do pražské ZOO a Botanické zahrady zdarma za pomoci společnosti Societa, převoz ostatních dětí nízkopodlažním autobusem společnost Veolia Transport.