Chcete mít svůj strom? Vysaďte si ho!

Od března se rozjede akce „Máte svůj strom?“, která je určena pro širokou veřejnost. Cílem je zapojit občany do zvýšení množství zeleně v Praze.Každý občan bude mít možnost vysadit strom v lokalitě, kterou si vybere.

Strom bude označen cedulkou se jménem toho, kdo jej zasadil. Osloveny budou školy, organizace veřejné sféry a soukromé firmy.Kromě nově zalesňovaných zemědělských pozemků se budou vysazovat stromy i v pražských parcích, a to v takových lokalitách, jako je Stromovka, Letenské sady, zahrady vrchu Petřína, Kinského zahrada, vrch Vítkov a obora Hvězda.Součástí akce bude slavnostní zasazení 555 000. stromu v Praze od roku 2006. Tento strom zasadí primátor hl. m. Prahy Pavel Bém společně s dětmi z pražských základních škol.

Zájemci o vysazení svého stromu získají více informací na www.cistapraha. cz nebo na bezplatné lince ombudsmana pro zdravé město 800 100 000.Zalesnění původně zemědělských pozemků bude probíhat od března v lokalitách Praha 11-Šeberov - okolí přírodní památky Hrnčířské louky (9,5 ha),Praha 14 - rozšíření lesa Čihadla (3 ha), Praha 9 - rozšíření lesa Hloubětínské bažantnice (2,2 ha), Praha 9-Satalice Pod cihelnou (15,15 ha), Praha 22-Benice - les na kopaninách (1 ha). Jedná se převážně o výsadbu listnatých stromů s příměsí vhodných jehličnanů.


2.3.2010 Listy hlavního města Prahy strana 4 Pražské zpravodajství
[kuč]