Poliklinika Vinohrady patří Praze 3

Zastupitelstvo hlavního města na posledním jednání rozhodlo o převodu Polikliniky Vinohrady do vlastnictví městské části Praha 3.
Poliklinika byla doposud spravována státem a k 1. lednu přešlo zařízení bezúplatně do vlastnictví hlavního města Prahy. „Městská část o polikliniku projevuje zájem již dlouho a jejím záměrem je v zařízení zachovat dosavadní služby. Zdravotnická péče tak zůstane občanům dlouhodobě zachována na místě a v podobě, jak jsou na ni zvyklí,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Milan Pešák. Podle něho se formálně převod na městskou část uskutečňuje změnou obecně závazné vyhlášky. Ta mimo jiné obsahuje i závazek městské části provozovat v budově po dobu 25 let zdravotnické zařízení.