Odpovědi - Téma BEZPEČNOST

Na vaše otázky odpovídá Mgr. DALIBOR MLEJNSKÝ, starosta ÚMČ Praha 11.


Dotaz od p. Froňka.

Pane starosto! Trápí mne dopravní situace v ulici Anny Drabíkové a nevím,kam se obrátit.Jsem zaměstnán trvale v nočním provozu a tudíž v dopoledních hodinách odpočívám.V ulici je obousměrný provoz,dosti silný a v ranních hodinách podpořený návozem dětí do školky.Spousta řidičů nervově nevydrží a troubí.Jaké to má dopady nemusím vysvětlovat.Mám myšlenku,jak situaci vyřešit.Stačilo by zjednosměrnit provoz od ulice Kosmická do ulice Hviezdoslavova.Toto řešení si myslím dopravě velmi pomohlo a zjednodušilo. Moc děkuji za odpověď,či kontakt na příslušné místo. S pozdravem a přáním hezkého dne Froněk.

Vážený pane Froňku,
děkuji za Váš názor. Návrh na možné zjezdnosměrnění místní komunikace Anny Drabíkové ve směru od Kosmické k Hviezdoslavově ulici projedná odbor životního prostředí (v pozici silničního správního úřadu) s Policií České republiky - odborem služby dopravní policie. V případě kladného vyjádření k navrhované změně dopravního režimu v oblasti vydá odbor životního prostředí formou rozhodnutí obecné povahy změnu v dopravním režimu.
O vývoji Vašeho požadavku Vás bude odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 informovat.

S pozdravem Dalibor Mlejnský


Dotaz od paní Ireny

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy se bude regenerovat Háje, neboli výstup z metra smer Lidl.Bydlím v Kosmické ulici a myslím kdyby pod touto ulicí vznikl krásný parčík se stromy podel cesty vypadalo by to mnohem působivější než ted. V zimě je tu pěkné náledí a když prší, tak nevím zda jste schovaní pod střechou nebo né.Je tu spoustu louží, které se nedají obejít.Z 10 patra máte krásný výhled, ale přála bych Vám vidět, jak se díváte pouze na plech. Toto téma se malinko probíralo na podzim 2009 a od té doby ani ťuk.Dokonce za touto ulicí nebo-li z druhé strany je krásný park, ale opět v dezolátním stavu. Těch úprav je mnoho v této lokalitě, ale už dost.Je fakt že toto okolí je na JM nejhorší a měli byste se na toto okolí zaměřit.

Dobrý den,
předem bych rád upozornil, že v této rubrice „Otázky pro“ - je tento měsíc připraven prostor pro otázky na téma BEZPEČNOST. Pro otázky k jiným tematickým okruhům, prosím, využijte stálou rubriku Otázky a odpovědi, kde vám odpovědní pracovníci ze všech odborů velmi rádi poskytnou všechny informace, které potřebujete. Tak tedy alespoň okrajově. Regenerací okolí stanice metra Háje se intenzivně zabýváme, zejména potom tzv. pochozí zónou, která je v neutěšeném stavu a neodpovídá požadavkům současné doby (ať už se jedná o funkční, ale také estetické pojetí). Velkým problémem jsou ale nedořešené majetkoprávní vztahy (v této lokalitě je mnoho vlastníků). Vedeme s nimi intenzivní jednání a věřím, že ve velmi brzké době se nám podaří vše dotáhnout ke spokojenosti všech - zejména ale obyvatel naší městské části. Jinak bych rád poznamenal, že konkrétně na pochozí zóně (i když MČ Praha 11 je vlastníkem jen minima tamních prostor) pravidelně prostřednictvím Jihoměstské majetkové a.s. provádíme úklid (k těmto účelům jsme zakoupili i čistící stroj), nainstalovali jsme do těchto prostor mnoho odpadkových košů, uvedli do provozu - rsp. zakoupili eskalátory (zejména pro pohodlí starších či imobilních spoluobčanů, kteří jinak měli velké problémy s přístupem například k poště či do obchodů a ke stanici metra), posílili hlídky městské policie a strážců SISI - pro větší bezpečnost obyvatel. Ostatní otázky- týkající se údržby konkrétního parku či chodníku, směřujte prosím přímo na odbory životního prostředí a správy majetku.

Děkuji za Váš zájem o dění na Jižním Městě

S pozdravem Dalibor Mlejnský
starosta městské části Praha 11


Dotaz od paní Jelínkové

Dobrý den,
ráda bych si stěžovala na opakované rušení a parkování na louce pod Kolejemi Jižní Město a pod budovou Vysoké školy ekonomické, ulice Chemická a níže. V letním období je časté, že si zde studenti zakládají ohniště a parkují se svými vozidly přímo na louce. Na tuto skutečnost jsem já i moji sousedé již několikrát upozorňovali městskou policii, události se však stále opakují. Je tedy možné posílit zde hlídky městské policie či bojovat s tímto rušením jiným způsobem?

S pozdravem
Jelínková

Vážená paní Jelínková,
našemu Obvodnímu ředitelství městské policie Praha 11 končí obvod ulicí "U Kunratického lesa". Vámi zmiňovaná lokalita již patří do správy Obvodního ředitelství městské policie Praha 4 a zde naši strážníci zasahovat nemohou. V této věci tedy kontaktujte již zmíněné ředitelství.

Přeji hodně zdaru při řešení problému
S pozdravem Dalibor Mlejnský


Dotaz od Gabriely Malimánkové

Dobrý den,
ráda bych předem poděkovala za umístění dopravní značky Zákaz vjezdu autobusů do ulici Bartůňkova. Umístěním této značky se vyřešil problém při organizovaném odjíždění autobusů z této ulice (jednalo se převážně o zahraniční autobusy). Tato dopravní značka je umístěná na křižovatce s ulicí Na Sádce. Bohužel, autobusy nyní stojí před touto značkou, což původní problém vlastně nevyřešilo - pouze řidiči své autobusy nyní parkují o 200 metrů dál, než předtím. Ráda bych Vás požádala, zda lze dopravní značku Zákaz vjezdu autobusů dát na celou ulici Bartůňkova, tzn. již u křižovatky s ul. Starochodovská. Konkrétně dnes,tj. 26.3.2010 přibližně od 8.45hod. do 9,15hod. byl přistaven v ul. Bartůňkova autobus, který stál přímo na křižovatce a tím celou dobu bránil bezpečnému provozu, nehledě na počet lidí a jejich zavazadla, které u autobusu postávali a čekali na odbavení. Myslím, že se umístěním této dopravní značky s její působností na celou ulici Bartůňkova předejde autonehodám či neštěstím způsobených parkováním či jízdou autobusů v této ulici. Jako řešení pro autobusové přepravce by mohlo být parkoviště v ulici Starochodovská.

Předem děkuji za řešení této záležitosti.

Dobrý den paní Malimánková,
Váš dotaz jsem předal k projednání silničnímu správnímu úřadu. Dopravní značení B5 „zákaz vjezdu autobusů“ bylo do ulice Bartůňkovy umístěno z důvodu zabránění stání autobusů. Na základě provedeného místního šetření s Policií ČR-odborem služby dopravní policie bylo rozhodnuto, že dojde k přemístění instalovaného dopravního značení a zároveň taktéž k novému umístění stejného dopravního značení při vjezdu do ul. Na sádce.

Děkuji za Váš zájem o dění na Jižním Městě

S pozdravem Dalibor Mlejnský
Starosta městské části Praha 11


Dotaz od Ing. Petra Kundrata

Dobrý den,
při příjezdu na JM autem z dálnice od Mirošovic na ulici Chilskou je značně nepřehledná a nebezpečná situace pro řidiče, kteří chtějí pokračovat směrem k Litochlebskému náměstí. Tato křižovatka je mimořádně frekventovaná po celý den a zvláště v neděli odpoledne, kdy se řada občanů vrací domů z chat a chalup. Doporučoval bych usilovat o úpravu této křižovatky s Opatovskou mimoúrovňovým křížením.

Děkuji. S pozdravem Petr Kundrata

Vážený pane inženýre,
křižovatka, o níž se zmiňujete, je ve správě odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. V minulosti byla snaha úpravu křižovatky řešit, ale věc se nikam neposunula.

Proto městská část Praha 11 nechala zhotovit komplexní podkladovou studii Opatova od pana architekta Bílka, která byla zpracována s důrazem na dopravní řešení Opatova, v návaznosti na ověření uvažovaného umístění tramvajové trati a s tím i řešením širších dopravních vztahů. Studii jsme předali zpracovateli nového územního plánu - Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

Budoucí rozvoj Opatova a území Na Jelenách městská část podmiňuje řešením nejen této křižovatky.

S pozdravem
Dalibor Mlejnský