Nabídka pomoci seniorům při stávce odborářů Dopravního podniku

Vážení senioři, dovoluji si vás upozornit, že odboráři Dopravního podniku hlavního města Prahy připravují na čtvrtek 4. března 2010 od 4.00 do 9.00 hodin stávku. Městská část Praha 11 pro ty z vás, kteří v této době nemohou přesunout neodkladnou návštěvu lékaře, nabízí možnost zajištění dopravy do zdravotnických zařízení na území městské části.

Své požadavky můžete telefonovat na bezplatnou linku SISI (Systém integrované sociální intervence) 800 212 218, která je k dispozici nepřetržitě po celých 24 hodin. Pracovníkovi linky prosím sdělte své jméno, bydliště, telefonní číslo, zdravotnické zařízení a čas, na který jste objednán/a.

Mgr. Dalibor Mlejnský
Starosta městské části Praha 11