Soutěž Stejná šance Zaměstnavatel 2010

Prvního února začal čtvrtý ročník soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel 2010

Stejná šance - Zaměstnavatel 2010 je prestižní soutěž firem, které lidem se znevýhodněním dávají na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a přispívají tak k jejich začleňování do společnosti. Sběr nominací do soutěže trvá do 15. března.

Soutěž je určena zaměstnavatelům, kteří na běžném pracovišti zaměstnávají v pracovně právním vztahu zdravotně či sociálně znevýhodněného člověka, přičemž základní podmínkou nominace do soutěže je zaměstnání mimo chráněné prostředí. Cílem soutěže je zaměstnavatele veřejně ocenit a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby lidi s handicapem zaměstnávaly.

Soutěž pořádá počtvrté, pod záštitou Hospodářské komory České republiky, občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s Asistence, o.s. a FORMIKA, o.s. v Praze a

Agenturou Osmý den a Jurta v Ústeckém kraji, Rytmus Liberec, o.p.s. v Libereckém kraji a Rytmus Chrudim, o.p.s. a Českou abilympijskou asociací v Pardubickém kraji.

Od začátku února do poloviny března může kdokoli nominovat firmu vyplněním nominačního listu na portálech organizátorů.

www.rytmus.org/stejnasance

www.osmyden.cz

www.liberec.rytmus.org

www.chrudim.rytmus.org

Vyhodnocení nominací provede odborná komise.

S výsledky soutěže bude veřejnost seznámena v dubnu 2010.

Další informace: G.Mensdorffová, Rytmus, o.s.

Bruselská 16, 120 00, tel. 224251610

stejnasance@rytmus.org

www.rytmus.org/stejnasance

Zaměstnavatel