Přijďte se podívat do Hasičské stanice Chodov

Ve čtvrtek 11. února si připomeneme Den jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Tísňové hovory na jednotné evropské číslo tísňového volání jsou odbavovány na 14 telefonních centrech umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů.

Pracoviště telefonního centra tísňového volání (dále jen TCTV) 112 jsou na špičkové úrovni. Například identifikace polohy mobilního telefonu volajícího je zavedená jen v pěti zemích EU. TCTV 112 jsou v rámci České republiky navzájem hlasově a datově propojena a jsou vzájemně plně zastupitelná. V případě přetížení nebo výpadku v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány na další TCTV 112, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tedy záruka, že se občan vždy dovolá.

Při příležitosti Evropského dne 112 budou otevřeny brány několika hasičských stanic. Děti i dospělí se můžou podívat, jak hasiči žijí a s jakou technikou pracují. Na které stanice a kdy tedy můžete přijít?

Kdy volat linku 112?

Linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky - díky jazykové vybavenosti operátorů.

Linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby. Její technologie totiž umožňuje identifikovat místo, kde se volající nachází, rovněž šance dovolat se z mobilního telefonu na tísňovou linku 112 je ve srovnání např. s číslem 155 větší - na 112 se na jako jedinou tísňovou linku lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.

Pokud budete řešit pouze zdravotní obtíže, trestný čin, atd., obracejte se přímo na národní čísla tísňového volání (150 hasiči, 155 zdravotnická záchranná služba, 158 policie, 156 městská policie).

Kdy nevolat linku 112?

Při volání na tísňovou linku 112 není nikdo anonymní. Vyspělá technologie linky 112 umožňuje nejen zjistit přesně místo, odkud dotyčný volá, ale i jeho číslo, volajícího lze identifikovat dokonce i v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM karty. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.

Jak volat na linku 112?

Když voláte na tísňové číslo, v klidu řekněte:

Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.

Publikace Víš, odkud voláš na linku 112? je ke stažení na http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx. Najdete v ní fotografie a návody, čeho si všímat, jak se zorientovat v přírodě, ve městě, na dálnici a obecně v situacích, kdy se ocitneme v nouzi a potřebujeme zavolat záchranáře.