Soutěž - Regenerace Jižního Města 2010, 2. ročník

První ročník soutěže zaznamenal velký ohlas, a tak se v roce 2010 dočká svého pokračování. A v budoucích letech také - Zastupitelstvo městské části ji vyhlásilo až do roku 2014. Přihlášky bude možné podávat od 1. 3. 2010 do 31. 3. 2010.

Cílem soutěže je výběr, ohodnocení a ocenění kvalitně odvedené práce při regeneraci bytových panelových domů na území Prahy 11. Do soutěže se mohou přihlásit vlastníci domů, které byly zregenerovány, přičemž minimální podmínkou pro přihlášení do soutěže je rekonstrukce fasád objektu, která musí být dokončená a zkolaudovaná nejpozději v termínu ukončení přijímání přihlášek. Ze soutěže jsou vyloučeny domy ve vlastnictví obce a dále jsou vyloučeny subjekty, které byly v roce 2009 oceněny finanční částkou v minimální výši 50 tis. Kč. Přihlášení do soutěže je možné zasláním vyplněné přihlášky a fotografické dokumentace. Vlastní hodnocení přihlášených domů provádí odborná hodnotící komise, kterou pro každý ročník jmenuje rada městské části.

Vlastníci oceněných zregenerovaných domů budou odměněni finanční částkou v celkové výši 1 mil. Kč formou darovací smlouvy takto:
1. místo 350 tis. Kč
2. místo 200 tis. Kč
3. místo 100 tis. Kč
7 cen v hodnotě 50 tis. Kč.

Ke stažení:
ikona souboruPodmínky soutěže pro rok 2010

Přihláška do soutěže pro rok 2010
Přihláška do soutěže pro rok 2010