Rozpočet na rok 2010


Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2010

Schválený rozpočet na rok 2010 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2010

Důvodová zpráva pro schválený rozpočet na rok 2010

Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2015