Představujeme cyklostezku ROKYTKA

Rostoucí počet cyklistů v Praze a především zvýšení podílu dopravní cyklistiky nad rekreační si vynutilo navýšení investic do městské cyklistické infrastruktury.

Toto navýšení zároveň umožnilo i přistoupit k náročnějším technickým řešením, ať už ve formě ochranných prvků v hlavním dopravním prostoru nebo při využití obtížnějších spojení budovaných cyklostezek. Proto i cyklostezka ROKYTKA, která představuje výjimečné řešení z hlediska technického, bezpečnosti i komfortu, byla náročná na finance.

„Bylo by jistě pěkné, kdyby místo 1 000 km navržených cyklotras v generelu páteřních a hlavních tras, z nichž je už vyznačena více než třetina, protkávalo Prahu stejné množství bezpečných cyklostezek. Nikdy tomu tak ale nebude. Centrum i širší centrum Prahy je a bude vždy příliš úzké, příliš lidnaté, příliš dopravní. Neřešíme cyklistickou infrastrukturu na zelené louce, řešíme ji v živém a dynamickém prostředí velkoměsta Prahy. Soustřeďujeme se na co nejbezpečnější dopravní řešení, pracujeme se stávající i částečně známou budoucí dopravní situací v Praze. A tím spíše musíme využít vše, co je v nepříliš bohaté nabídce pro možné bezpečné cyklistické stezky. Méně nákladná řešení už byla realizována, v Praze je přes 135 km cyklostezek a celkově přes 180 km bezpečných dopravních řešení pro cyklisty,“ řekl na úvod dnešní tiskové konference věnované aktuálnímu mediálnímu tématu - pražské cyklostezce Rokytka, kterou média označila za nejdražší v Evropě, předseda komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu Pavel Polák.

Připomněl, že možností pro budování samostatných stezek pro cyklisty ubývá a bude ubývat. Proto opuštěná železniční vlečka v Praze 9 představovala jedinečnou možnost na rozšíření nabídky bezpečných cyklostezek v území, které jiné řešení nenabízí.

„Výjimečné místo si vyžádalo i výjimečná řešení, kterými cyklisté získali nejen 3,2 km nové stezky a zajímavý průjezd touto částí města, ale především možnost bezpečného překonání tří dopravně zatížených komunikací - Poděbradská, Freyova a Ocelářská - při cestě z východního okraje Prahy do centra. Toto bezpečné spojení na páteřní trase A 26 umožnily vysoké náklady na použitá technická řešení, bez kterých by to ale nebylo možné realizovat vůbec,“ zdůraznil Pavel Polák a ředitel odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy Jiří Toman upřesnil: „Více než 90 % nákladů z celkové částky 140,1 milionů korun připadlo na 212 m dlouhý cyklistický most s rampou pod Harfou, na další tři nové mosty v náspu vlečky, na dva obnovené a pro cyklisty upravené železniční mosty a na terénní úpravu a na odvodnění náročné jižní sjezdové části stezky u Hořejšího rybníka. Samotná komunikace cyklostezky byla díky využití příznivé nivelity a konstrukce náspu naopak velmi levná, nejlevnější v Praze. Náklady 3 miliony korun na kilometr jsou srovnatelné s jednoduchou stezkou s nezpevněným mlatovým povrchem.“

„Je pravděpodobně možné, že mosty mohly být o metr či dva kratší, o tunu lehčí a tráva vysetá na upravených plochách zeleně řidší, ale asi spíš ne. Vysoké náklady umožnily vysoce bezpečné a výjimečné řešení, kterým se může Praha i pochlubit v klubu cyklisticky vyspělejších evropských měst, kam chce patřit. Mohli jsme toto řešení zvolit a nabídnout pražským cyklistům něco nového, nebo ne - a stezku nemít vůbec. Ani teď ani v budoucnu. Zvolili jsme první řešení a myslíme si, že správně,“ prohlásil Pavel Polák a dodal: „Bonusem navíc je pokrytí 2/3 nákladů z fondů Evropské unie, celkem 82 milionů. Hlavní město investovalo 58 milionů. I to je výjimečná cena, ovšem za výjimečný počin. Doufáme, že i dále budou zdroje na obdobná řešení, a Praha tak bude pro cyklisty ještě bezpečnější a příjemnější.“