Zimní údržba chodníků

Plán se zakreslením zimní údržby chodníků na území Prahy 11.
V příloze je plán s barevným zákresem úseků udržovaných chodníků v zimním období 2009 - 2010 na území městské části
Praha 11.

Barevné značení v plánu:

  • modrá - údržbu zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy pro vlastníka chodníků hlavní město Prahu
  • oranžová - údržbu zajišťuje URBIA a.s. pro vlastníka chodníků hlavní město Prahu
  • červená - údržbu zajišťuje odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11 pro vlastníka chodníků městskou část Praha 11
  • zelená - údržbu zajišťuje odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 pro vlastníka chodníků městskou část Praha 11

Barevně nevyznačené chodníky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy. Správu a údržbu na nich má zajišťovat Technická správa komunikací hlavního města Prahy nebo URBIA a.s. Podle jejich rozhodnutí na nich však není zimní úklid zajišťován.

(Poznámka: Na základě upozornění občanů v případě naléhavé potřeby v kalamitním období na těchto plochách v nezbytně nutném rozsahu zajišťuje úklid na své náklady městská část Praha 11).

Plán zimní údržba