Poděkování pro městskou část Praha 11

Místopředsedkyně Fondu ohrožených dětí (FOD) paní PhDr. Zdeňka Tesařová poděkovala městské části Praha 11 za podporu a pomoc při přípravě a průběhu akce "Vánoční koncert aneb Dárek pro Tebe", která se konala 21. prosince loňského roku ve prospěch FOD.

"Finanční příspěvek ve výši 60000 Kč znamenal významnou podporu koncertu a zároveň byl významnou morální podporou činnosti našeho občanského sdružení. Finanční výtěžek z koncertu dosáhl částky vyšší jak 170000 Kč. Využijeme ho pro podporu našeho projektu na pomoc opuštěným, týraným či jinak sociálně ohroženým dětem v zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc - Klokánek. O vaší podpoře jsme si dovolili umístit informaci na našich webovských stránkách v sekci DÁRCI - finanční dary 2009," uvedla v děkovném dopise paní Zdeňka Tesařová.

Závěrem pak ještě napsala: "Ještě jednou za Vaši podporu děkujeme a přijměte, prosím, připojený Kalendář FOD na rok 2010, představující příběhy dětí z Klokánku se šťastným koncem, jako formu našeho poděkování."

Náhled děkovného dopisu s možností zvětšení

Poděkování od FOD - 28012010