DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je daň, které podléhá zboží a služby. Základním principem je to, že ji platí každý konečný spotřebitel. Právní předpis, který DPH upravuje je zákon č. 235/2004 Sb., o DPH.  V České republice v současnosti (rok 2014) platí 21% základní sazba a 15% snížená sazba. Některé zboží a služby jsou od DPH osvobozeny, tzn. vztahuje se na ně 0% sazba.

Jak se staneme plátci DPH?

Plátci DPH se staneme:


Pro přihlášení musíte vyplnit tiskopis Přihláška k registraci k DPH a podat ho na příslušný finanční úřad.

Dobrovolná registrace plátce DPH

Dnes již ubylo situací, ve kterých je výhodné být plátcem DPH dobrovolně, vhodné to bývá, pokud mezi našimi zákazníky převažují plátci DPH.

Povinná registrace plátce DPH

Nejčastějším důvodem povinné registrace plátce DPH je překročení obratu 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců nebo naplnění dalších důvodů dle §94 zákona o DPH.

Plátci daně mají nárok na odpočet daně, kterou zaplatili v nakoupeném zboží či službách, pokud souvisí s podnikatelskou činností a nevztahuje se na ně výjimka dle zákona (např. výdaje na reprezentaci). Na druhé straně mají povinnost započítat a odvést daň z prodaného zboží či poskytnutých služeb. Vzniklý rozdíl mezi daní při prodeji (daň na výstupu) a odpočtem daně při nákupu (daň na vstupu) má podobu nadměrného odpočtu (přeplatek na dani) nebo vlastní daňové povinnosti (nedoplatek na dani). Plátci daně podávají příslušnému finančnímu úřadu přiznání k DPH, a to s měsíční nebo čtvrtletní periodicitou