Daňová evidence

Daňová evidence ve smyslu § 7b zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů by měla obsahovat údaje nejen o příjmech a výdajích potřebných ke stanovení výše základu daně z příjmu fyzických osob, ale rovněž by měla poskytovat informace o majetku a závazcích s podnikatelskou činností souvisejících. Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů rovněž určuje způsob ocenění majetku a závazků pro účely daňové evidence a v odkazu na zvláštní právní předpisy stanovuje obsahové vymezení jednotlivých složek majetku.

Daňová evidence obsahuje zejména:

Pokud se ovšem „živnostník“ rozhodne, že bude základ daně z podnikání zjišťovat pomocí paušálu dle odst. 7 § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů není pro něj evidence výdajů povinná.