Zaměstnání nebo podnikání?

V první řadě je velice důležité, aby se člověk rozhodl, zda je pro něj lepší podnikat, nebo být zaměstnán. Obě varianty mají určitá pozitiva, ale i negativa.

Bohužel neexistuje žádná přímá metoda pro určení výhod a nevýhod podnikání ve srovnání se zaměstnaneckým poměrem. Pouze málokdy se obejdete v podnikání bez rizika a bez problémů. Na podnikatele samotného je kladeno mnoho povinností a to jak daňových, tak účetních. Nespornou výhodou podnikání je vlastní řízení času a výdělek závislý na odvedené práci. Na druhou stranu zaměstnanecký poměr přináší méně odpovědnosti a řadu sociálních výhod.