Informace k přijímacímu řízení do mateřských škol MČ Praha 11

Přijímací řízení do mateřských škol pro r. 2010/2011 proběhne v týdnech 22.- 25.2.2010 (vydávání žádostí) a 8.3.- 12.3.2010 (přijímání žádostí).

Podrobné informace najdete v Klíči č. 4 a na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Zde je odkaz na jejich seznam - MŠ na Praze 11