Speciální byty pro zdravotně postižené

Rada hlavního města Prahy na svém dnešním zasedání schválila pronájem 27 stavebně upravených bytů pro zdravotně postižené občany a 13 bytů pro občany, kteří se ocitli ve zvláště tíživé sociální situaci. Kromě toho radní odsouhlasili prodloužení doby nájmu u 86 bytů pronajatých ze zdravotních a sociálních důvodů.

„Lidé, kteří se ocitnou ve zvláště těžké životní situaci nebo potřebují bydlení se stavebními úpravami, by se měli na prvním místě obrátit na městskou část podle místa svého trvalého bydliště. Hlavní město plní úlohu jakési druhé instance, to znamená, že zasahuje tehdy, když například poskytnutí vhodného bytu pro vozíčkáře či pro nevidomého není v možnostech příslušné městské části,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Milan Pešák, který návrh na pronájmy bytů pro zdravotně postižené podával v zastoupení radního Jiřího Janečka. „Hlavní město v těchto případech spolupracuje s městskými částmi a s dalšími organizacemi v sociální oblasti. Jednotlivé případy projednává zvláštní pracovní skupina magistrátu, která dává následně doporučení Radě hlavního města Prahy,“ řekl dále radní Pešák.

Pracovní skupina MHMP doporučuje zejména žadatele s trvalým pobytem v Praze. „V tomto případě jsme udělali pouze dvě výjimky, jsou to mimopražští žadatelé, kteří jsou na Prahu vázáni pracovně, nebo z důvodu školy a rekvalifikace, které nejsou jinde dostupné. Pan Michal, nevidomý, z Kostelce nad Ohří, je v Praze zaměstnán v košíkářské dílně v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé na Dědině. Druhým případem je desetiletá Milena, hluchoněmá. Doposud ji rodiče každý týden vozili z okresu Hradec Králové do Prahy do speciální školy. Pětidenní odloučení od rodičů však velmi negativně ovlivňuje vývoj dítěte,“ popsal konkrétní případy Pešák.

„Žádosti o pronájem a prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů se k nám dostávají od lidí, kteří často již nemají jinou možnost, jak řešit svoji zoufalou životní situaci. Velké procento je od matek - samoživitelek, nebo rodin, které jsou v současné době umístěny v azylových domech. Jsou i případy náhle ovdovělých žen, které se ocitly zcela bez prostředků, takže si nemohou dovolit platit tržní nájemné a podobné životní příběhy,“ řekl radní Pešák s tím, že město pochopitelně nemá bytů nazbyt a u všech žadatelů důsledně kontroluje jejich situaci, aby se dostalo na skutečně potřebné.