Sněhová kalamita - zpráva k úklidu chodníků na Jižním Městě

V rámci městské části Praha 11 zabezpečuje úklid chodníků v celkové výměře 36 km správní firma Jihoměstká majetková, a.s. Celkem 8 úklidových vozů odklízí sníh téměř nepřetržitě od pátku 8.1.2010 (s přestávkou od 18:00 hodin do 1:30 hodin).

Do úklidu byli zapojeni pracovníci Jihoměstské majetkové například domovníci-kontroloři, pracovníci bezpečnostní agentury a správci objektů. Současně se řeší odstraňování sněhu ze střech, říká ředitel Jihoměstské majetkové Rostislav Korbel. Jedná se o téměř padesát zaměstnanců, kteří s úklidem pomáhají.
Přednost při uklízení mají vstupy do metra, autobusové zastávky, vstupy do zdravotních zařízení, základních a mateřských škol, sociálních zařízení a domů seniorů, kde je nutno zpřístupnit vjezdy a to i pro zásobování, doplňuje starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejnský.

Na webových stránkách městské části Praha 11 je mapa, kde si každý může jednoduše vyhledat úseky udržovaných chodníků v zimním období 2009/2010. Městská část Praha 11 ale udržuje mnohem více chodníků, ale i cest a komunikací, kvůli kterým si pronajala další úklidový vůz. Obyvatelé městské části své připomínky a náměty k úklidu telefonují na bezplatnou linku městské části: 800 104 300. Operátorka obratem podněty předává zaměstnancům společnosti, která má úklid na starost.

Vzhledem k mimořádnosti situace je třeba zprůjezdnit i silnice menšího významu, které se v zimě standardně neudržují. Chci mít jistotu, že do každého vnitrobloku budou mít jednotky integrovaného záchranného systému, ale třeba také zaměstnanci Pražských služeb bezproblémový přístup, říká starosta Mlejnský. Vyčleněni jsou ale také například pracovníci, kteří provádí úklid kontejnerových stání. Mnoho majitelů domů, kterým od letošního roku zákon neukládá, že musí zajistit odklízení sněhu z veřejných komunikací přes to před svými domy uklízí a za tuto pomoc bych jim velice rád poděkoval, dodává Mlejnský. Na otázku, zda s úklidem budou pomáhat i úředníci městské části Praha 11, jako ti magistrátní, starosta říká: Zaměstnanci našeho úřadu jsou plně vytíženi, náš úřad pracuje efektivně a opravdu si nedokážu představit, že by úřad nepocítil jejich nepřítomnost.

Radnice městské části Praha 11 (po novelizaci zákona) vyčlenila ze svého rozpočtu na zimní údržbu chodníků téměř o 3 mil. Kč více než v roce minulém. I tak se po krizových opatřeních částka rozhodně ještě navýší.

Tisková zpráva ke stažení: TZ Úklid komunikací MČ PRAHA 11 14 1 10

Datum zveřejnění: 23. září 2009

Andrea Wolfová
Tisková mluvčí městské části Praha 11
Tel: 267 902 943
Mobil: 603 424 698