Na úklid chodníků v Praze dnes nastoupí několik stovek dobrovolníků

Po včerejším jednání Krizového štábu hl. m. Prahy k aktuální sněhové situaci, kterého se vedle členů štábu zúčastnili starostové a zástupci některých městských částí, potvrdil první náměstek primátora Rudolf Blažek, že krizový systém města je funkční, žádná ze složek nehlásí vážné problémy. S určitými komplikacemi se musel vypořádat Dopravní podnik hl. m. Prahy na tramvajových trasách.

Situace je mimořádná, prioritou je průjezdnost komunikací, i těch, které nejsou v plánu zimní údržby, aby se byla zajištěna dostupnost pro Integrovaný záchranný systém a technické služby. To je úkol pro Technickou správu komunikací, která se ve spolupráci s Dopravním podnikem také postará o čištění výhybek od sněhu na rizikových místech, aby se zamezilo zpožďování tramvajových spojů, řekl náměstek Blažek a informoval o iniciativě Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Technické služby komunikací, Městské policie hl. m. Prahy, úřadů některých městských částí, různých institucí a organizací: Zítra ráno nastoupí přes 750 pražských zaměstnanců, většinou úředníků, k dočištění chodníků v Praze 1, 2, 3, 7, 9 a v dalších lokalitách. Jde o mimořádnou situaci, takže i zítřejší brigáda je mimořádná, pokud však bude třeba, bude pokračovat i v dalších dnech.

Jak dále náměstek primátora Blažek uvedl, krizový štáb řešil také otázku svozu sněhu, především z centrální části města, ale i z širšího centra. Zatím je sníh odvážen na náplavku Na Františku, kde je zajištěn dohled Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Další místa, kde by bylo možné shazovat odvezený sníh do řeky, budou projednána s Povodím Vltavy. Shoz sněhu do řeky je povolen hygienikem, pokud není kontaminován chemickým posypem.

Na jednání zaznělo také upozornění na vytváření rampouchů na stožárech veřejného osvětlení a na okrajích střech, na převisy sněhu i na nebezpečí padajících stromů v pražských parcích a lesoparcích.

Náměstek primátora Rudolf Blažek zopakoval výzvu Pražanům, aby upozornění na nebezpečná místa či problémy s průjezdností komunikací a další podněty ke zlepšení situace předali na bezplatné telefonní lince Magistrátu hl. m. Prahy 800 100 991, která již přijala přes 220 telefonátů, případně na tísňovou linku 156 Městské policie hl. m. Prahy.