Sněhová kalamita - zpráva k úklidu chodníků na Jižním Městě

V rámci MČ Praha 11 zabezpečuje úklid chodníků v celkové výměře 36 km správní firma Jihoměstká majetková, a.s. Do úklidu je zapojeno celkem 8 zametačů a úklid probíhá od pátku 8.1.2010 do současné doby a to od 05.00 do 18.00 hodin, dnes v pondělí úklid započal již v 01.30 hodin.

Další pracovníci provádí úklid na schodištích, především na pochozí zóně Opatovská. Do úklidu byli zapojeni pracovníci JMM domovníci-kontroloři, pracovníci bezpečnostní agentury GRIFFIN a stanovení správcové objektů. Současně se řeší odstraňování sněhu ze střech z důvodu nebezpečí jejich prolomení, a to vlastními silami a pomocí dodavatelských firem.
Přednost při uklízení mají vstupy do metra, autobusové zastávky, vstupy do zdravotních zařízení a škol, kde je nutno zpřístupnit vjezdy pro zásobování.

V příloze je mapa s barevným zákresem úseků udržovaných chodníků v zimním období 2009 - 2010 na území MČ Praha 11.

  • modré značení - zajišťuje TSK hl. m. Prahy
  • červené značení - zajišťuje OSM ÚMČ Praha 11
  • zelené značení - zajišťuje OŽP ÚMČ Praha 11
Zimní údržba chodníků