Vyjádření MČ Praha 11 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Od 2.11.2009 do 2.12.2009 byl veřejně vystaven koncept Územního plánu hl. m. Prahy. Veřejné projednání se konalo dne 23.11.2009 a do 15 dnů od jeho konání tj. do 9.12.2009 včetně bylo možné podávat námitky a připomínky.

Městská část zpracovala vyjádření ke konceptu, které bylo odsouhlaseno Radou MČ Praha 11 usnesením č. 0994/32/R/2009 ze dne 02.12.2009 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 20/29/Z/2009 ze dne 14.12.2009. Toto vyjádření, které bylo zasláno pořizovateli územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy odboru územního plánu, je zde ke stažení: Vyjádření MČ Praha 11 k dokumentu Územní plán hl. m. Prahy - koncept