První úspěch jednání města o Opencard, Haguess ustoupí

Vyjednávacímu týmu v čele s prvním náměstkem primátora Rudolfem Blažkem se dnes podařilo dosáhnout dohody se společností Hagues,a.s. o dalším fungování karty Opencard. Výsledkem je, že nad částku uvedenou v auditu, tj.888 milionů korun, nepůjdou téměř žádné prostředky a město za to získá karty pro všechny předplatitele časových kuponů hromadné dopravy a rovněž licence ke kartám.

„Vedli jsme náročná pětidenní jednání, jejichž výsledkem je to, že se podaří za náklady, o nichž hovoří mnou zadaný forenzní audit, získat 650 tisíc karet i s licencemi, takže se město stane skutečným pánem nad projektem Opencard. Společnost Haguess přistoupila k dohodě právě proto, že jsem měl k dispozici závěry tohoto auditu. Považuji to za první dílčí úspěch na cestě k ozdravení projektu,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek.

Základní výstupy dnešní dohody:
Všichni držitelé předplatních kuponů městské hromadné dopravy mohou přejít na Opencard, kterých společnost Haguess dodá včetně stávajících celkem 650 tisíc. Celkový náklad na jednu kartu tak ze 2400 korun klesne na cca 1380 korun, což lze i přes rozlišné technologie srovnávat s cenou Plzeňské karty.
Částka 888 milionů korun, s níž operuje audit, bude z hlediska nákladů překročena jen o 10 milionů. Oproti původním dohodám město uspoří 121 milionů korun.
Licence se stávají majetkem hlavního města, město přebírá plnou vládu nad projektem.
Otevírá se cesta k systémovému řešení, tj. vypsání otevřeného výběrového řízení na nového provozovatele Centra kartových služeb. Po dobu, než bude vybrán nový provozovatel, tj. v první polovině příštího roku, bude město spolupracovat podle změněných podmínek s Haguessem.
Návrh dohody předloží náměstek Rudolf Blažek Radě HMP na zasedání 22.12. 2009.