Generel zdravotnictví MČ Praha 11

Městská část Praha 11 zadala poptávkové řízení na zpracovatele Generelu (koncepce) zdravotnictví na území MČ Praha 11.

Vítězný subjekt - firma CS-Project - zpracoval analýzu současné situace v oblasti zdravotnictví MČ s přepodkládanými vývojovými trendy a úkoly, které má MČ v této problematice před sebou.

Generel 1 Závěrečná zpráva
Generel 2 Analytická zpráva

Generel 3 Problematika Opatovská