ZŠ K Milíčovu slaví další úspěch

Základní škole s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu byl 23. listopadu propůjčen titul "Schulen: Partner der Zukunft" (Německá partnerská škola) za přítomnosti kulturního atašé velvyslanectví SRN, představitelů MŠMT ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu městské části Praha 11. Škola se stala 31. v České republice a připojila se do sítě partnerských škol.

EU. Více na http://www.zsmilicov.cz/.