Výběrové řízení na redaktora/ku webových stránek

Úřád MČ Praha 11 vypsal výběrové řízení na obsazení pracovního místa - redaktor/ka webových stránek v odd. informací a styku s veřejností odboru kancelář starosty.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27.11.2009 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa: Úřad městské části Praha 11, personální oddělení, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, obálku označit slovy: „Výběrové řízení - redaktor /ka webových stránek v oddělení informací a styku s veřejností odboru kancelář starosty“. Více informací a podmínky výběrového řízení najdete ZDE.