Jižní Město jak je neznáme, soutěž netradičních pohledů na Prahu 11

Pro ty z vás, kteří rádi fotografují vyhlašuje Kulturní komise RMČ Praha 11 a odbor školství a kultury fotosoutěž.

Přihlášené fotografie budou zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11 www.praha11.cz.

Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:

Soutěžní fotografie budou přijímány pouze v digitální podobě.
Maximální velikost jedné fotografie jsou 3 MB, maximální počet fotografií zaslaných jedním autorem do soutěže je 5.

Soutěžní fotografie lze doručit:

K přihlášeným fotografiím uvádějte vždy: soutěžní kategorii, jméno, adresu bydliště, věk, telefonický (případně e-mailový) kontakt, u žáků a studentů i adresu školy.Autor fotografického díla poskytuje vyhlašovateli soutěže nevýhradní bezplatnou licenci k užití fotografického díla vyhlašovatelem soutěže, zejména jeho užívání ke komerčním i nekomerčním účelům v rozsahu podle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Termín uzávěrky: 30. 6. 2010
Vyhodnocení soutěže: září 2010, výstava na radnici v listopadu 2010