Potřebuje váš pes očkování?

Majitelé psů z Jižního Města mají možnost nechat naočkovat proti vzteklině své miláčky během pravidelné hromadné akce. Letošní podzimní termíny jsou pro Jižní Město I stanoveny na středu 11. listopadu od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. v budově ÚMČ Praha 11, Vidimova č.1324. Na Jižním Městě II je termínem středa 18. listopadu opět od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. v objektu Hráského č.1902 (naproti řadě panelových domů č.1908 a 1909). Při očkování budou vydávány ekologické sáčky na psí exkrementy a je možné i očkování i proti dalším infekčním chorobám (kombinovaná vakcína). Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má možnost nechat si naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinárního lékaře. Po dohodě je možné provést i trvalé označení psa mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií.

Trvalé označení psa staršího šesti měsíců, chovaného na území hl. m. Prahy, je povinné dle ustanovení vyhlášky o místním poplatku ze psů. Čipování je hrazeno chovatelem v plné výši. Chovatel má nárok na úlevu od poplatku vždy ve dvou následujících letech po očipování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé invalidního či starobního důchodu neplatí v uvedených letech poplatek žádný. Další možností, jak trvale označit psa, je tetování, které však v rámci hromadného očkování prováděno nebude. V případě označení tetováním není přiznáván nárok na úlevu od poplatku. Upozorňujeme, že očkování proti vzteklině je na území ČR povinné pro psy starší tří měsíců dle zákona o veterinární péči, provádí se jednou ročně a je hrazeno chovatelem. Bližší informace získáte na tel. 267 902 331.