Analýza podnikatelského prostředí na území Městské části Praha 11

Vážení podnikatelé, živnostníci a obchodníci, Úřad městské části Praha 11 zřídí portál pro podnikatele, živnostníky a obchodníky, na kterém se budete moci ZDARMA prezentovat. Občané tak získají jednoduše a rychle dostupné informace o nabídce služeb a obchodů na území městské části. Z tohoto důvodu bude v listopadu mezi podnikateli realizováno dotazníkové šetření.