Předškolák aneb - My se školy nebojíme!

Na každou středu školního roku 2009/2010 připravila Základní škola Campanus pro vás a vašeho předškoláčka setkání, při němž se vaše dítě seznámí se svými budoucími spolužáky, prostředím školy i budoucími učitelkami 1. tříd. Na dítě čeká „Sešit předškoláka“ (portfolium s pracovními listy), básničky, písničky, cvičení, tancování, soutěže.

Při setkáních budeme rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakovou a sluchovou percepci, předčíselné představy, řeč a vyjadřovací schopnosti, sociální a pracovní zralost. Za splněný úkol a účast na schůzkách získá předškolák vysvědčení předškoláka a drobná ocenění.

První schůzka se uskuteční 4. listopadu od 15,15 hodin. Sraz je před školou u vchodu č.1. Přineste si prosím přezutí a pastelky. Těšíme se na vás.