Výměna sto let starých vodovodů v okolí Pařížské ulice je v plném proudu

Město pokračuje v rozsáhlé obnově zastaralých vodovodních řadů v Pařížské ulici v centru metropole a jejím okolí. Práce mají snížit vysokou poruchovost potrubí a zajistit lepší kvalitu dodávané vody. V současné době vodohospodáři vyměňují řady v části ulice Dušní a poté hodlají pokračovat v ulici Bílkova a Salvátorská. I přes náročnost stavby mohou Pražané dotčenými ulicemi nadále projíždět a dokonce v nich i parkovat. Kompletní obnovu vodovodů plánuje město dokončit do konce roku 2010.

„Výstavba nových vodovodních řadů byla v Pařížské ulici a jejím okolí nezbytná. Stávající potrubí v této poměrně rozsáhlé oblasti bylo velmi staré. Převážná část pochází z roku 1908, některé řady jsou z roku 1926 a malá část byla dokonce vybudována v roce 1884. Výměnou potrubí zde dojde ke zlepšení kvality dodávané vody a znatelně se sníží omezení v dodávkách vody způsobené četnými poruchami,“ vysvětlil důvody stavby náměstek pražského primátora Pavel Klega.

Město zahájilo rozsáhlou obnovu potrubí v roce 2007 a dosud jej vyměnilo v ulici U Milosrdných, Elišky Krásnohorské, Široká a v části Pařížské ulice. V současné době obnovují pražští vodohospodáři potrubí v ulici Dušní a do konce letošního roku ještě plánují výměnu řadů v ulici Bílkova, Salvátorská a Kostečná. „Stavba se netýká jen běžného potrubí v přilehlých komunikacích, ale také gravitačního přiváděcího řadu nadřazeného distribučního systému v Pařížské ulici, který propojuje vodojemy Flora a Bruska. Ten budeme propojovat na shybku pod Vltavou na Dvořákově nábřeží,“ sdělila Jana Almerová, tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS). V příštím roce se pak město chystá na výstavbu nových řadů v ulici U Starého hřbitova, Meiselova, Jáchymova, ve zbývající části ulice Dušní a Pařížské.

Staré potrubí je zarostlé a v některých místech je umístěno v těsném souběhu s ostatním podzemním vedením. Vodohospodáři proto řady nahrazují zcela novým potrubím, a sice z kvalitní tvárné litiny s cementovou vystýlkou. Jelikož se jedná o starší zástavbu a velmi úzké ulice, je součástí stavby také takzvaná pasportizace nebo-li technický a bezpečnostní průzkum ulic. „Abychom rozsáhlou stavbou neomezovali Pražany ani návštěvníky metropole, umožňujeme jim rekonstruovanými ulicemi projíždět. Z jedné strany je možnost parkování vozidel,“ podotkl Pavel Klega.

Kompletní obnova vodovodů bude stát 110 milionů korun a město ji chce dokončit do konce roku 2010.