Neviditelné dopravní značení cyklostezky u ul. Mikulova.

Neviditelné dopravní značení cyklostezky v ul. Mikulova

Dne 19.10.2009 bylo hlídkou Městské policie v ulici Mikulova u Centrálního parku zjištěno, že díky vzrostlému keři není dobře videlná značka cyklostezky.

Řešení:

OŽP zajistil řez keřů u dodavatele údržby veřejné zeleně, který provedl 21. 10. 2009 úpravu dřevin tak, aby bylo dopravní značení opět viditelné.