Informace o územním plánování na stránkách MČ

V poslední době se toho hodně děje ohledně příprav nového územního plánu hl. m. Prahy i změn toho stávajícího platného. Pro mnohé není snadné se v této problematice zorientovat a sledovat například to, kdy je možné podávat připomínky nebo se zúčastnit veřejných jednání.

V sekci Rozvoj a regenerace jsme pro Vás rozšířili rubriku Územní plánování, abychom Vám srozumitelnou formou poskytli základní informace, a to jak ty obecné, tak informace o konkrétních datech jednání i usneseních aj. K debatě mezi občany můžete využít diskuzní fórum a pokud máte dotaz týkající se pražského územního plánu můžete se na nás obrátit prostřednictvím emailové adresy uzemniplan@praha11.cz