Rada městské části Praha 11 schválila grantové programy na rok 2010

Radní jedenácté městské části na své dnešní schůzi schválili grantové programy.

„Rada odsouhlasila grantové programy pro oblasti sportu a kultury na rok 2010 a druhá kola grantových programů pro oblast protidrogové politiky městské části a grantový program pro sociální a zdravotní oblast ještě na rok letošní,“ říká starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský.

Rada souhlasí s poskytnutím dotací na podporu projektů v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 2009 formou darů a mimořádných účelových prostředků ve výši 685 000 Kč. V rámci druhého kola grantů pro oblast protidrogové politiky v letošním roce městská část Praha 11 rozdělí ještě 84 000 Kč na podporu preventivních programů. O grantech definitivně rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva městské části Praha 11.

Rada dnes také odsouhlasila Grantové programy na rok 2010 v oblastech sportu a kultury. Celkovou částku na tyto granty odsouhlasí Zastupitelstvo městské části v rámci projednávání rozpočtu na rok 2010. „V letošním roce jsme na grantové programy v oblasti kultury vyčlenili 2,5 milionu korun a stejnou částku na sportovní granty. Na příští rok počítáme s přibližně stejnými částkami, ale s přihlédnutím k ekonomické krizi,“ dodává na závěr starosta Mlejnský.

Tisková zpráva ke stažení: TZ RADA MČ PRAHA 11 23 9 09

Datum zveřejnění: 23. září 2009