1. říjen, mezinárodní den seniorů, benefiční představení v Národním divadle a veřejná sbírka

Občanské sdružení ŽIVOT 90 a Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci se rozhodly oslavit Mezinárodní den seniorů společně a získat podporu k udržení a rozvoji Centra denních služeb ŽIVOTa 90 a aktivizačních programů pro seniory. Společně uspořádají ve 13 krajských městech veřejnou sbírku ve prospěch Fondu seniorů. Vyvrcholením celého dne bude benefiční představení opery v Národním divadle pod záštitou paní Lívie Klausové. Pokračuje tak 17ti letá tradice představení ve prospěch seniorů.

Těšit se můžete na Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany v režii Magdaleny Švecové za hudebního nastudování Ondreje Lenárda. Generálním sponzorem je společnost JT International, spol. s r.o. Začátek představení je v 19 hodin. V rámci večera udělí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková Cenu Makropulos, která je každoročně udělována mimořádnému projektu ve prospěch seniorů.

Vstupenky na tato představení lze zakoupit v pokladnách Národního divadla, v sídle o.s. ŽIVOT 90 a v běžné síti předprodeje vstupenek. Zakoupením vstupenky podpoříte důstojnost seniorů a dáte tak najevo, že Vám život seniorů a tím i život Váš není lhostejný.

Výtěžek z benefičního představení i z veřejné sbírky bude věnován na udržení a rozvoj Centra denních služeb ŽIVOTa 90 a aktivizačních programů pro seniory .

Aktivizační programy pro seniory, Aktivizace - Cesta k důstojnému stáří

Vzhledem k současné ekonomické situaci, jsou státní dotace kráceny. Nezbývají prostředky na zajištění aktivizačních programů, které jsou pro seniory důležité a které jim pomáhají vymanit se ze sociální izolace. Některým organizacím hrozí pro nedostatek financí zrušení aktivit, které doposud seniorům poskytovaly. Mnohdy právě aktivizační programy pro seniory jsou tou jedinou motivací, která seniorům pomáhá udržovat společenský život a rozvíjet jejich schopnosti, které vedou k udržení či zlepšení jejich psychického a fyzického stavu. Hrozí, že po zániku některých organizací a programů se senioři mohou ocitnout opět v sociální izolaci, která může vést ke zhoršení jejich psychického a tím i fyzického stavu. Proto se Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci rozhodla, že veškerý výtěžek z veřejné sbírky bude věnován právě na aktivizační programy pro seniory.

Centrum denních služeb pro seniory ŽIVOT 90

Cílem Centra denních služeb je udržet a zvyšovat aktivní přístup seniorů k účasti na společenských i vzdělávacích aktivitách a využívat jejich potenciálu k realizaci programů a projektů pro ně samé. Tato aktivita vede ke zlepšení zdravotního stavu, omezuje růst počtu závislých seniorů a je podmínkou pro zajištění kvalitního a důstojného stárnutí. Ve sdružení pracuje 122 dobrovolníků a nabízí 91 pravidelných kurzů (např. Rehabilitační tělocvik, Jóga, Tai-Chi, Trénink paměti, Jazykové kurzy, Muzikoterapie, Ovládání moderních technologií, Klub osamělých žen, Klub osmdesátnic, Ženský pěvecký sbor, Smyčcové kvarteto), které využívá téměř sedm tisíc seniorů ročně. Kurzy vedou lektoři - dobrovolníci. Úroveň dotací ze státního rozpočtu se ve srovnání s předchozími lety snížila o 805.000,- Kč. Bez této částky uvedené služby zaniknou a deset tisíc starších lidí odsoudíme k pasivitě a rezignaci.

Cena Makropulos

Před zahájením představení v Národním divadle udělí ministryně zdravotnictví Cenu Makropulos. Cena je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ministerstvo zdravotnictví touto cenou podporuje rozvoj nových zdravotně sociálních služeb určených seniorům a současně pomáhá měnit i stereotypy v přístupu ke stáří. Občanské sdružení Život 90 získalo Cenu Makropulos v roce 2005 za projekt Tísňové péče Areión.

Kontakty: