Odstranění betonových prvků na Jižním Městě II

V letošním roce probíhá již II. etapa odstraňování starých nefunkčních klepadel, sušáků, asfaltových a betonových ploch, dětských pískovišť a rozbitých laviček.

Akce byla zahájena koncem měsíce srpna letošního roku ve vnitrobloku Nechvílova - Zlešická - Láskova, kde bylo odstraněno největší množství betonových prvků. Postupně se těžká technika bude posunovat i do okolních ulic jako jsou Jarníkova, Klírova a Malenická. Odstranění nefunkčních klepadel proběhne například i v ulicích Petýrkova, Augustinova, Gregorova nebo Hrudičkova. Celá akce pro letošní rok bude dokončena do 30.12.2009. MČ Praha 11 má v plánu na příští rok v těchto pracech pokračovat a „vyčistit“ tak Jižní město od těchto starých,nefunkčních a mnohdy životu nebezpečných betonových prvků.