Nepovolená skládka na parkovišti Šustova (2)

Šustova - parkoviště SVO 427785 - rozpadlá sedačka

Zjištěno dne 15. 8. 2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení

K úklidu vyzván dodavatel dne 19.08.2009. Uklizeno.