Nový Aktuál: Jak vypadá školka v Donovalské a jak si představují Háje studenti architektury?

V nejnovějším Aktuálu uvidíte, jak probíhal první školní den v nové školce v Donovalské ulici. Děti, které ji začaly navštěvovat, se nelekly ani kamery a rozhovořily se o tom, jak se jim v nových prostorách líbí.

Vzhledem k tomu, že byla otevřena další dvě detašovaná pracoviště mateřských školek ve školách základních, Aktuál byl u slavnostních otevření také právě tam.

Zdokumentován je i první školní den v základní škole, tentokrát v ZŠ Chodov. Děti i paní učitelky byly plné entusiasmu, možná z něj trochu přenesou i na vás.
Vytvořením koncepce živoucího centra Jižního Města byli pověřeni studenti architektury, kteří se zúčastnili 1. ročníku soutěže nazvané „Praha - Nové Háje: Metamorfóza městského prostoru“. Pokud jste si jejich práce nebyli ještě prohlédnout v KC Zahrada, podívejte se na Aktuál, kde o všech oceněných projektech hovoří sami studenti.

A nechybí ani pozvánka na výstavy v Chodovské tvrzi, na které vás pozve kurátor i samotní výtvarníci.

Nejnovější Aktuál Prahy 11 si pusťte zde.