2. den - Den zdraví

Druhý den oslav se nesl ve znamení zdraví.Letos poprvé se v rámci 11 dnů Prahy 11 konal i Den zdraví. Hned na úvod všechny přítomné uvítal starosta Dalibor Mlejnský a ředitel polikliniky Šustova Josef Hulík, kteří vyjádřili naději, že se návštěvníci dozvědí mnoho nového a užitečného od odborníků a lékařů stejně jako od zástupců zdravotnických organizací a firem zabývajících se zdravotními pomůckami a jinými produkty. Během dopoledního i odpoledního programu byla možnost vyzkoušet si u různých stánků své dovednosti nebo si zasoutěžit ve vědomostních soutěžích.

Například u stánku Červeného kříže si děti z jihoměstských škol ale i dospělí ověřovali, zda by dokázali poskytnout první pomoc a od odborníků se dozvěděli, jak vypadá správný postup při resuscitaci. Na několika dalších místech si zájemci mohli nechat změřit tlak nebo se poradit, jak přestat kouřit, a zároveň si nechat otestovat množství CO2 v dechu. Hlavně pro děti byly velkou atrakcí zdravotničtí psy, jež se představily u stánku dobrovolnického centra Lékořice. Tito pejsci společně s dobrovolníky pomáhají dlouhodobě nemocným snáze překonávat strasti pobytu v nemocnici.

Zasoutěžit si a ověřit si znalosti o nemoci AIDS a viru HIV bylo možné u velké obrazové tabule. Úkolem bylo správně určit, které ze znázorněných situací představují riziko přenosu tohoto nebezpečného a smrtelného onemocnění. Správné odpovědi byly samozřejmě odměněny, ale hlavní byly nově nabyté vědomosti. Ostatně suvenýry a dárky si návštěvníci odnášeli od všech stánků. Nemohla chybět ani ukázka přenosného automatického externího defibrilátoru, jenž v několika kusech naše městská část zakoupila v rámci projektu Dejte srdci šanci pro potřeby obyvatel Jižního Města. Veřejnost se tak mohla seznámit se způsobem jeho použití a dozvědět se, kde jsou umístěny.

Přímo v budově polikliniky pak byly připraveny přednášky mnoha odborníků na různá témata - od správné výživy, přes léčbu diabetu, dětská onemocnění, zvládání stresových zátěží až po například prasečí chřipku či prevenci cévních mozkových příhod. Dopoledne se prostorech polikliniky nacházela i transfuzní stanice Ústřední vojenské nemocnice Praha, kde mohli dobrovolní dárci poskytnout svou krev. Jako jedna z prvních nejcennější tekutinu darovala také místostarostka Eva Štampachová, ale dárců bylo mnohem více a všem patří velký dík.