Hnutí Brontosaurus slaví již 35 let své činnosti

Letošní rok oslaví Hnutí Brontosaurus již 35 let své činnosti. Toto občanské sdružení je zejména sdružením středo a vysokoškoláků, kteří chtějí na principu dobrovolnictví pomáhat dle svých schopností a možností při záchraně přírodního a kulturního dědictví. Tato organizace s celostátní působností je také partnerem hlavního města Prahy.

„V současné době je laické veřejnosti asi nejznámější činnost Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič, který působí ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy v Toulcově dvoře,“ přiblížil pražského Brontosaura radní Petr Štěpánek, který má na starosti oblast životního prostředí. „Prostřednictvím grantů a veřejných zakázek hlavního města může každoročně zajistit mnoho programů a projektů pro děti i širokou veřejnost,“ pokračoval radní s tím, že zde ročně připraví asi 613 výukových programů pro školy (účast okolo 10 300 dětí), 20 seminářů pro pedagogy (206 učitelů), konference pro pedagogy (účast cca 100 osob), přibližně 100 programů, dílen, seminářů vycházek pro volný čas dětí s účastí téměř 20 tisíc dětí a mnoho dalších akcí, včetně programů pro Mateřský klub (ročně okolo 1400 maminek s dětmi). „Toulcův dvůr provozuje i odbornou knihovna zaměřenou na problematiku péče o životní prostředí a celoročně ho navštíví mimo organizované akce dalších asi 15 tisíc návštěvníků, kteří si v tomto unikátním areálu mohou na chvilku odpočinout od ruchu velkoměsta,“ dodal radní Štěpánek.

Základní článek Rozruch je klasický „brontí“ článek, který je především zaměřen na programy pro středo a vysokoškoláky. V posledních letech mohl díky podpoře hl. m. Prahy realizovat naučnou stezku o problémech životního prostředí, která je instalována na Toulcově dvoře, cyklus přednášek na středních školách o programech Hnutí Brontosaurus pro středoškoláky, cyklus večerních přednášek zaměřených na eko problematiku a kurz pro organizátory akcí zaměřených na péči o životní prostředí.

Aktivity Hnutí Brontosaurus v Praze nelze všechny vyjmenovat. „Brontíky“najdeme např. při údržbě zvláště chráněných území, starých ovocných sadů, opravě cest a pěšin, obnově tůní pro obojživelníky, obnově studánek, likvidace invazivních druhů rostlin - podél Šáreckého potoka např. úspěšně likvidují porosty netýkavky žláznaté. Brontosauři Pomáhají organizovat akce školám, které chtějí pražské přírodě pomoci (např. Gymnázium Botičská), i podnikatelským subjektům, které v rámci své firemní politiky dobrovolně pomáhají svému okolí (např. SAP BSCE s. r. o). Dle možností radou pomohou i fyzickým osobám a jiným občanským sdružením při realizaci jejich projektů. Hnutí Brontosaurus např. pomohlo vytvořit zázemí pro originální projekt paní Lenky Novotné - sázení stromů nevidomými.

Hnutí Brontosaurus je sdružením zejména mladých lidí, kteří chtějí pozitivně naplnit svůj volný čas. Touto cestou chce pozvat všechny své příznivce na oslavu 35. výročí činnosti spolku, která proběhne 25. - 28. září 2009 v Archeoparku Modrá u Uherského Hradiště (www.dort.brontosaurus.cz). Veškeré informace o hnutí Brontosaurus najdete na jejich stránkách www.brontosaurus.cz