Houkání vozidel záchranné služby v Markušově ulici

Odbor životního prostředí obdržel dotaz občanů na používání zvukových výstražných znamení při výjezdu vozidel Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy ze stanoviště v ul. Markušova.

OŽP kontaktoval Zdravotnickou záchrannou službu hl.m.Prahy (dále jen „ZZSHMP“) a sděluje následující:

Vozidla rychlé záchranné služby mají interním předpisem nařízeno při výjezdu ze stanice, když vyjíždějí k akutnímu nahlášenému případu, používat výstražné zvukové a světelné znamení. Je to zdůvodněno zajištěním bezpečného výjezdu na hlavní komunikaci, zmírnění nehodovosti s ostatními účastníky silničního provozu. Jedná se o nové nařízení, které vyplynulo z nehodovosti v loňském roce, ZZSHMP musí dodržovat bezpečnostní předpisy. Povinnost používat hlukové znamení je omezena na pracovní dny v době od 6.00 - 22.00 hodin. V nočních hodinách a v mimo pracovních dnech z důvodu nižšího provozu na komunikacích je povinné používání světelného znamení.

V případě dalších dotazů kontaktujte osobně ZZSHMP, stanoviště Jižní město Markušova, případně vedení ZZSHMP http://www.zzshmp.cz/kontakty.

Ochrana před nadměrným hlukem je řešena nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a kontrolou dodržování povolených limitů je pověřená Hygienická stanice hl.m. Prahy (e-mail: sekretariát-jih@hygpraha.cz, tel. č. 241 494 459), na kterou se lze rovněž případně obrátit.