Termín pro podání žádostí o finanční výpomoc z Fondu podpory regenerace MČ Praha 11 se blíží

Připomínáme zájemcům o finanční výpomoc z Fondu podpory regenerace městské části Praha 11, že termín pro podání žádostí o finanční výpomoc na rok 2010 je 30. září 2009.

Platné znění statutu a zásad hospodaření FPR a formulář žádosti získáte na odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (Ocelíkova 672), ve všech informačních centrech a na internetových stránkách městské části pod následujícím odkazem: Fond podpory regenerace - informace pro žadatele