Jak je to s BUS pruhy?

Během letošního jara a letních prázdnin se podařilo výrazně pokročit v preferenci MHD vůči osobním automobilům. Autobusová doprava v Praze dostala dlouho očekávaný dárek ve formě úpravy značení okolo zastávek, vyznačení BUS pruhů tam, kde dochází ke zpožďování autobusů díky častým kolonám a také nové úseky, kde mohou autobusy objet kolonu po tramvajových kolejích.

Kde se setkáte s BUS pruhy?

Jižní Město - Vršovice

Od 1.7.2009 využívají především páteřní linky 136, 213 a 260 v několika úsecích nově zřízené vyhrazené jízdní pruhy v celkové délce přes 2,5 kilometru, které přinesou především zlepšení pravidelnosti a plynulosti provozu těchto linek. Během prázdnin došlo ještě k realizaci úseku na Spořilově a k úpravě dopravního režimu v oblasti terminálu Opatov s cílem zlepšit podmínky pro provoz autobusů PID. Zároveň je na Chodovské ulici povolena jízda autobusů po tramvajovém pásu v úseku mezi Spořilovem a zastávkou Chodovská.

Modřany

Ulicí Československého exilu v Modřanech projíždí autobusy linek 139, 150, 157, 173, 205 a 253 - v ranní přepravní špičce pracovního dne se jedná ve směru do centra o padesátku spojů za hodinu. Na základě zkušeností z provozu byly vytipovány lokality, kde by bylo vhodné zlepšit podmínky pro provoz autobusů. Jednalo se zejména o místa v okolí zastávek, kdy autobusy vyjíždí ze zastávkového zálivu a to často ve stoupání, a v místě, kde dochází ke slučování dvou průběžných jízdních pruhů do jednoho (tedy vlastně ke slučování tří souběžných proudů vozidel do jednoho).

Na Košíku - Hostivař

Od července 2009 využívají linky 122, 177, 212 a 277 v ulici K Horkám nově zřízený vyhrazený jízdní pruh v délce téměř 400 metrů. Pravidelnost provozu těchto linek bývá velmi často negativně ovlivňována silnou individuální dopravou mezi Jižním Městem a Hostivaří, jejíž nejvyužívanější spojnicí je právě ulice V Horkách. Nejproblematičtějšími místy jsou vždy křižovatky - konkrétně křižovatka ulic Pražská × Švehlova je často příčinou kolon vozidel dosahujících ulicemi Pražská a K Horkám až k sídlišti Košík.

Českobrodská ulice

V Českobrodské ulici byl první úsek vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy vyznačen již v roce 1998 (s úpravou v ulici Spojovací zlepšil plynulost ve směru z centra), další BUS pruh zajišťuje preferenci od Hrdlořez ke křižovatce Jarov od roku 2002. Od července 2009 k těmto úsekům přibyl vyhrazený jízdní pruh v délce 750 metrů od zastávky Kolonie až před hrdlořezskou křižovatku, který přispěje k plynulejšímu provozu linek 109 a 183.

Zdroj: ROPID