Nepovolená skládka U chodovského hřbitova

U Chodovského hřbitova SVO 424473 - sedací souprava

Zjištěno dne 12. 8. 2009 hlídkou Městské policie hl. m. Prahy, nahlášeno dne 18. 8. 2009 odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP).

Řešení

Uklizeno dodavatelem dne 18. 8. 2009.