Vyjádření městské části

Při přípravě územního plánu se v určitých fázích dle platné legislativy k dokumentu vyjadřuje veřejnost i městské části a další. Zde naleznete soupis vyjádření a podnětů městské části Praha 11.

Podněty k novému územnímu plánu

V únoru 2008 obdrželi starostové městských částí výzvu k předání dílčích námětů a představ na zpracování nového územního plánu. Městská část Praha 11 zaslala své připomínky a náměty v dubnu 2008 v dokumentu Podněty k novému územnímu plánu, který je ke stažení níže. Dokument odsouhlasila Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0331/10/R/2008 dne 30.04.2008.

Ke stažení:
Podněty k novému územnímu plánu

Vyjádření ke konceptu územního plánu

1) V listopadu 2008 proběhla mezi městskou částí Praha 11 a Útvarem rozvoje hl. m. Prahy (dále jen útvar), který je zpracovatelem územního plánu, konzultace nad rozpracovaným konceptem nového územního plánu. Městská část poté zaslala útvaru své připomínky k tzv. 1. čtení konceptu, které jsou ke stažení níže. Ty byly odsouhlaseny Radou MČ Praha 11 usnesením č. 0952/26/R/2008 ze dne 03.12.2008.

2) Od 02.11.2009 do 02.12.2009 byl veřejně vystaven koncept Územního plánu hl. m. Prahy.Veřejné projednání se konalo dne 23.11.2009 a do 15 dnů od jeho konání tj. do 09.12.2009 včetně bylo možné podávat námitky a připomínky. Městská část zpracovala vyjádření ke konceptu, které bylo odsouhlaseno Radou MČ Praha 11 usnesením č. 0994/32/R/2009 ze dne 02.12.2009 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 20/29/Z/2009 ze dne 14.12.2009. Vyjádření MČ Praha 11 k dokumentu "Územní plán hl. m. Prahy - koncept" je ke stažení níže.

Ke stažení:
1) Připomínky MČ ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy - 1. čtení
2) Vyjádření MČ Praha 11 k dokumentu Územní plán hl. m. Prahy - koncept

zpracoval odbor územního rozvoje