Informační bulletin 2009 Prahy 11 k vašim službám!

MČ Praha 11 vydala počátkem srpna Informační bulletin, ve kterém jsou na osmdesáti stránkách shromážděny všechny důležité kontakty nejen na instituce, úřady, školy, školky či domy seniorů na Praze 11, ale také na kulturní a sportovní zařízení, lékaře, hotely a na mnohé další organizace a subjekty. Bulletin obsahuje v neposlední řadě také dílčí seznam kontaktů na provozovny a podnikatele sídlící na Jižním Městě. Bulletiny jsou k dispozici v Informačních kancelářích ÚMČ Prahy 11 i na dalších místech Prahy 11.

Pod barevnou obálkou Informačního bulletinu najdete také mapu Prahy 11. Obsah Bulletinu je uspořádán podle jednotlivých témat a skutečně zde v kostce najdete mnoho konkrétních údajů, adres, telefonních spojení, které Vám pomohou nalézt na Jižním Městě, co právě potřebujete najít, ať již o úřadech, o službách, kadeřnictvích, restauracích v okolí či o dětských hřištích na území naší městské části.

Informační bulletin byl vydán v nákladu 50 000 kusů. Zastavte se i vy pro svůj výtisk v Informačních kancelářích ÚMČ Prahy 11 v Ocelíkově 672 nebo ve Šustově 1930.

Bulletiny byly rozdistribuovány ve větším počtu k nabídnutí občanům také na další místa Prahy 11 např. do škol na území Prahy 11, na Správu soc. zabezpečení v Holušické ul., na polikliniky v Šustově a Opatovské ulici i do dalších zdravotnických zařízení, do KC Zahrady, na Chodovskou tvrz a na další frekventovaná místa Prahy 11.