Trvalé změny Pražské integrované dopravy od 1. září 2009

Oblast Prahy 4, Jižního Města a Hostivaře Nový model autobusové dopravy představuje zlepšení a zjednodušení dopravy zejména v oblasti Jižního Města s přesahem do průmyslové zóny Hostivař-Malešice a také do oblastí Prahy 4 a 10 (Vršovice, Krč, Lhotka, Libuš). I když cestující potkají v ulicích méně linek, neznamená to v žádném případě zhoršení - linky, které jsou vytížené, budou jezdit častěji. Zlepší se i dodržování jízdních řádů díky postupně zaváděné preferenci autobusů v ulicích. Lidé budou moci z autobusů lépe přestupovat jak na tramvaje, metro, tak i na vlaky. Veškeré změny vycházejí z dlouhodobých potřeb prokázaných přepravními průzkumy a byly projednány s úřady příslušných městských částí. Zejména v oblasti Prahy 4 došlo pouze k dílčím změnám, nepodařilo se zatím zrealizovat potřebné posílení linek 150 a 192, které by znamenalo určité omezení málo využívaných spojení. Z ekonomických důvodů je totiž nutné zachovat celkový objem autobusové dopravy. Díky novému modelu dopravy dojde také ke snížení provozních nákladů, neboť stejný počet kilometrů ujede dopravce s menším počtem autobusů.

ZÁSADY A HLAVNÍ CÍLE PROVEDENÝCH ÚPRAV

Oblast Jižní Město, Chodov a Hostivař

Oblast Praha 4, Modřany a Libuš

Hlavní zlepšení pro Prahu 4, Jižní Město a Hostivař:

Posílení potřebného (méně linek neznamená méně spojů - celkový objem dopravy zůstal zachován, jezdíme častěji tam, kde je to potřeba a méně často tam, kde jezdilo málo lidí).

Zlepšení přestupů (například zlepšení přestupu na tramvaje v zastávce Koh-i-noor pro linku 101, sjednocení nástupu do sídliště Košík od metra Skalka díky prodloužení linky 175).

Nová spojení (například Libuš s tramvajemi v Modřanech linkou 153, Hloubětín a Kyje s Opatovem linkou 181, Jižní Město s Vršovicemi a Vinohrady linkou 135, oblast Volhy s Prahou 4 a Smíchovem).

Zjednodušení sítě linek (přehlednější a použitelnější síť autobusových linek, důraz na páteřní linky s krátkým intervalem).

Preference MHD (vyhrazené BUS pruhy na trase linky 213 mezi Jižním Městem a Vršovicemi, jízda po tramvajových kolejích v Chodovské ulici, vyhrazený BUS pruh mezi sídlištěm Košík a Hostivaří).

ZMĚNY NA JEDNOTLIVÝCH LINKÁCH:

101: Pro zlepšení přestupů na tramvaje jede linka přes Koh-i-noor také ve směru Tolstého.

113: Zavedeny vložené spoje v úseku Kačerov - Sídliště Písnice ve špičkách pracovního dne (namísto linek 171 a 272), zrušena zastávka Michelský les.

114: Zkrácena do trasy Kačerov - Šeberák (spojení Kunratice - Chodov zajištěno linkou 197).

117: V úseku Zálesí - Nové Dvory je linka vedena přes Novodvorskou a Čechtickou.

121: Vybrané spoje v pracovní dny se prodlužují o úsek Nádraží Braník - Na Knížecí (namísto linky 197).

122: Nová trasa: Jižní Město - Háje - Ke Kateřinkám - Opatov - Nad Košíkem - Nádraží Hostivař - Zentiva - Průmyslová - Depo Hostivař (v provozu ve špičkách pracovního dne a vybrané spoje večer).

124: Každý druhý spoj je prodloužen o úsek Želivského - Habrová namísto linky 234.

135: Nová trasa: Florenc - Náměstí Míru - Na Míčánkách - Slavia - Spořilov - Chodovská tvrz - Opatov - Ke Kateřinkám - Háje - Jižní Město.

150: Nová trasa: Čechova čtvrť / Poliklinika Modřany - Labe - Lhotka - Kačerov - Michelská - Chodovská - Slavia - Želivského (v provozu ve špičkách pracovního dne).

153: Nová linka pro spojení oblasti Libuše s tramvajemi v Modřanech v trase Sídliště Písnice - U Libušského potoka (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů).

154: Prodloužení linky o úsek Chodov - Koleje Jižní Město v pracovní dny cca do 20:00.

171: Linka je zrušena a nahrazena posílením linky 113.

175: Linka je sloučena s linkou 277 a ve špičkách pracovních dnů prodloužena o úsek Skalka - Na Košíku - Opatov.

181: Prodloužení linky o úsek Nádraží Hostivař - Nad Košíkem - Opatov.

189: Linka je nově v provozu i v pracovní dny ráno ve směru Sídliště Lhotka.

194: Linka je zrušena a spojení k metru A je nahrazeno linkou 122.

197: Nová trasa: Chodov - Volha - Kunratice - Libuš - Nové Dvory - Sídliště Lhotka - Novodvorská - Přístaviště - Lihovar - Smíchovské nádraží (v úseku Sídliště Lhotka - Chodov v provozu pouze v pracovní dny, na linku 197 jsou převedeny spoje z linky 199).

199: Linka je zrušena a nahrazena posílenou linkou 197.

212: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 122.

234: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 124.

238: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 122.

260: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 135.

272: Linka je zrušena a nahrazena linkami 113, 114 a 197.

277: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 175.

Náhradní spojení za zrušené linky:

číslo zrušené linky

náhradní linky

poznámka

171

113

sloučení linek 113 a 171

194

122, 271

spojení k metru A Depo Hostivař zajišťuje linka 122

199

197

sloučení linek 197 a 199

212

122

sloučení linek 122 a 212

234

124

prodloužení poloviny spojů linky 124

238

122

prodloužení linky 122 na Depo Hostivař

260

135

prodloužení linky 135 na Jižní Město

272

113, 197

posílení linky 113 a změna trasy linky 197

277

175

prodloužení linky 175 o stejný úsek

Co jede nově od metra na Jižním Městě?

stanice metra

autobusové linky

směr

Roztyly

118, 136

Spořilov, Dědinova

Chodov

115, 136, 154, 177, 197

Volha, Jarníkova, Brodského, Dědinova

Opatov

122, 135, 165, 175, 177, 181, 213

Sídliště Košík, Ke Kateřinkám, Volha, Spořilov, Šeberov, Hostivař

326, 327, 328, 363, 385, 397

Průhonice, Čestlice, Říčany, Jesenice

Háje

122, 135, 154, 165, 170, 203, 213, 232, 240, 267, 271

Horčičkova, Metodějova, Brechtova, Petrovice, Křeslice, Uhříněves

381, 382, 383, 387

Kostelec nad Černými lesy, Sázava, Ondřejov

Časté dotazy cestujících ke změnám v oblasti Jižního Města:

1) Jak se dostanu z Jižního Města do průmyslových podniků v Hostivaři?

Dopravní obsluha v průmyslové zóně Malešice - Hostivař bude nově centralizována ke stanici metra Depo Hostivař. Hlavní spojnicí Jižního Města s průmyslovou zónou v Hostivaři se stane linka 122, která bude vedena v nové trase Jižní Město - Opatov - Nádraží Hostivař - Depo Hostivař, přičemž bude zajíždět také do Zentivy. Provoz linky bude přizpůsoben potřebám pracujících - pojede ve špičkách pracovních dnů a vybrané spoje večer. Neznamená to ale, že v ostatních obdobích všedních dnů a o víkendu nebude nic jezdit. Z Jižního Města bude možné dojet do Hostivaře také linkou 181, která bude prodloužena přes Košík na Opatov. Linka jede v Hostivaři po hlavní Průmyslové ulici a dále do Kyjí a Hloubětína.

2) Bydlím na kolejích Jižní Město nebo studuji VŠE na Volze. Co se pro mě změní?

Z Chodova na Volhu již nepojede linka 122, ale nově linka 197, která bude pokračovat z Volhy přes Kunratice a Libuš do Braníka a na Smíchovské nádraží. Tato linka ale pojede jen v pracovní dny, takže základem spojení k Volze zůstane i nadále linka 177, která se nemění. Na lince 197 budou provozovány také krátké posilové spoje ráno a dopoledne v trase Chodov - Volha. Zvýší se počet kloubových autobusů jedoucích přes Volhu, takže se bude cestovat kulturněji. Navíc do zastávky Koleje Jižní Město bude v pracovní dny prodloužena linka 154. Zlepší se tedy i tato přístupová cesta od metra Chodov.

3) Zůstane zachováno spojení autobusem s okolními částmi Prahy?

Spojení s Petrovicemi, Spořilovem, Krčí nebo Pankrácí zůstává nezměněno, novinky nastanou ve směrech Hostivař, Vršovice a Libuš. Do Vršovic přibude k lince 213 linka 135, která jednak nahradí polokružní linku 260, a jednak nabídne možnost přímého spojení s Vinohrady (pojede ze Slavie přes Náměstí Míru až na Florenc). Mezi Jižním Městem a Hostivaří pojede nově také linka 181, kterou se bude možné dostat až do Hloubětína. Místo linky 277 pojede jako posila k lince 177 prodloužená linka 175, která opět nabídne nové přímé spojení do Strašnic nebo k Vinohradské nemocnici.

4) Zlepší se doprava mezi Jižním Městem a Vršovicemi?

Páteřní linka 213 zůstává zachována, místo polookružní linky 260 pojede spolu s linkou 213 do Vršovic linka 135, která bude mít stejné intervaly jako linka 213. Souhrnné intervaly mezi Jižním Městem a Slavií budou ve špičkách 3 - 4 minuty, mimo špičky 6 - 8 minut a večer nově 10 minut. Zlepšení večerního spojení z Vršovic navazuje na loňské posílení linky 22, která jezdí večer rovněž každých 10 minut. Linka 135 bude z Vršovic pokračovat přes Náměstí Míru na Florenc. Zlepšit by se měla i pravidelnost těchto linek díky řadě nových preferenčních opatření na trase (BUS pruhy, jízda po tramvajových kolejích).

5) Jak se nově dostanu z Opatova do zastávek Ke Kateřinkám a Metodějova?

Mezi stanicemi metra Opatov a Háje pojedou přes zastávky Ke Kateřinkám a Metodějova nově linky 122, 135 a 213. Linka 122 nahradí linku 212 a linka 135 nahradí linku 260. Oproti dnešku bude souhrnný interval zkrácen především večer (z 20 na 10 minut).

6) Jaké bude mít sídliště Na Košíku a Slunečný vršek spojení se světem?

Autobusová doprava jedoucí přes sídliště Na Košíku bude rozdělena do dvou směrově stejných stop. Přes zastávky Přeštická, Na Košíku a Toulcův dvůr pojedou linky z Opatova na Skalku (175, 177), přes zastávky Nad Košíkem a K obecním hájovnám pojedou linky z Opatova k nádraží Hostivař a dále do průmyslové zóny (122, 181). Novinkou bude celotýdenní provoz linky 181 z Opatova přes Nádraží Hostivař do Hloubětína. Úlohu linky 212 nově převezme linka 122, místo linky 277 bude linku 177 posilovat prodloužená linka 175, která bude ze Skalky pokračovat přes Vinohradskou nemocnici a Žižkov na Florenc.

7) Co bude jezdit na Jižním Městě večer a o víkendu?

Ve večerním období a o víkendech budou i nadále jezdit všechny páteřní linky (136, 177, 213, 271), nemění se ani provoz linek 154, 165, 170, 232, 267 ani příměstské dopravy. Novinkou bude provoz linky 135, která pojede souběžně s linkou 213 mezi Jižním Městem a Vršovicemi. Souhrnný interval v této trase bude stejný jako dosud, večer se dokonce zkrátí z 20 minut na 10. Tedy stejný interval, jako má tramvajová linka 22, ze které lze u Slavie přestupovat při cestě z centra. Zlepší se také večerní a víkendové spojení mezi Opatovem a Nádražím Hostivař - v půlhodinových intervalech zde bude jezdit prodloužená linka 181.

8) Ze zastávky mi pojede méně linek než dřív. Znamená to zhoršení?

Pokud někde došlo k úbytku počtu linek, neznamená to automaticky prodloužení intervalů. V mnoha případech totiž došlo pouze k jejich sloučení, takže počet spojů zůstane zachován, jenom některé z nich budou mít jiné číslo než dosud. Pokud někde opravdu ubudou spoje, je to z důvodu velmi nízké vytíženosti. Tyto rezervy jsou pak použity tam, kde byly autobusy naopak přeplněné.

9) Kde se dozvím víc informací a kde seženu nové jízdní řády?

Koncem srpna obdrží občané oblastí dotčených změnami do poštovních schránek informační leták, těsně před změnou jízdních řádů a v prvních zářijových dnech budou navíc u stanic metra rozdávat informátoři letáky včetně jízdních řádů. Brožury se stručnými jízdními řády si budou moci cestující vyzvednout zdarma ve stanicích metra nebo v infocentrech Dopravního podniku. Veškeré podrobné informace včetně jízdních řádů budou také včas k dispozici na webu www.ropid.cz.

Příloha ke stažení: PID změny v linkovém vedení - září 2009