Czech point

Právě tady najdete stručné shrnutí týkající se služeb Czech POINTU i shrnutí, kde jsou vám služby Czech POINTU na úřadech MČ Prahy 11 k dispozici. Údaje o kontaktních místech Czech POINTU najdete také samozřejmě v v sekci Úřad, kontakty.

Služby Czech POINT fungují na třech pobočkách úřadu MČ Praha 11.

  1. V Informační kanceláři Šustova na Chodově (v budově polikliniky), telefonní číslo: 267 902 499
  2. V Informační kanceláři MČ Praha 11 Ocelíkova 672/1, telefonní číslo: 267 902 209, 488 
  3. Na odboru vnitřních věcí ve Vidimově 1324, telefonní čísla 267 902 309

Úřední hodiny výše uvedených pracovišť

Žádné z pracovišť není vybavené pro platby platebními kartami, proto žádáme občany, aby počítali s platbou v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

Oficiální webové stránky Czechpointu

Pracoviště Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Systém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě a prakticky na počkání, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné v pobočkách s Czech Pointem získat ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.

Než půjdete na Czech POINT…

Než půjdete na pracoviště Czech POINT, je potřeba znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

Co všechno můžete na Czech POINTU získat ?

1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

3. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

4. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

6. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

7. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

8. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

9. DATOVÉ SCHRÁNKY

Od 1.července 2009 si mohou fyzické osoby a podnikající fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku na pracovištích Czech Point podat žádost o zřízení datové schránky. Žádost bude elektronicky předána na ministerstvo vnitra, které zašle žadatelům přístupové údaje do datové schránky poštou. První zřízení datové schránky je zdarma. Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a úřadům veřejné moci bude schránka zřízena automaticky ze zákona.

10. KONVERZE DOKUMENTŮ

Od 1. července pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.